Nyhed

Supplerende redegørelse om udgivelse af Martinus' værk

15.10.2018

Kære venner af Martinus' sag

Vi har modtaget endnu en henvendelse med kritiske spørgsmål til vores genudgivelse af Martinus' værker.  Det går på retskrivningsmodernisering og fejlrettelser men bygger delvist på misforståelser af de faktiske forhold.

Martinus henviser selv til, at stilen og formen ikke begrænser muligheden for at tilegne sig den dybere mening i værket (jf. Artikelsamling 1, stk. 7.18). Analysernes logik og indhold er således upåvirket af ordenes staveform.

Ja faktisk siger Martinus, at kun den umodne læser hænger sig i værkets ord og sætninger, deres opbygningsform og eventuelle stilistiske afvigelser fra de traditionelle eller moderne former for retskrivning, og for denne læser vil værket ikke på nogen som helst måde blive til videnskab eller sandhed (jf. småbog 3, kap. 29).

Martinus tilføjer, at tekstens indhold af "guddommelig ånd" kun bliver levende for den læser, der omsætter åndsvidenskaben i praksis – fremfor at hænge sig i tekstens ydre form og opbygning.

Så kan man jo spørge: Men hvis retskrivningen er ligegyldig for forståelsen, hvorfor udgiver vi så ikke bare førsteudgaven af Livets Bog med uændret gammel retskrivning?  Men det er der flere gode grunde til, som du kan læse mere om i vores korte notat her.

De kærligste hilsener,
rådet for Martinus Institut