Nyhed

Juridisk notat om ophavsretssag – risici ved manglende retlig reaktion

13.11.2018

Rådet har indhentet en supplerende udtalelse fra Kromann Reumert om de risici, MI ville have udsat sig for ved manglende retlig reaktion på de ophavsretslige krænkelser, der blev indledt i 2009.

Man kan også finde disse risici  beskrevet i vores tidligere juridiske rådgivning, særligt i notatet Krænkelse af ophavsrettigheder (Kromann Reumert 2010), ligesom rådet løbende har uddybet problematiken i diverse notater og åbne svarbreve.

Nu har vi fået en samlet juridisk vurdering af  Martin Dahl Pedersen med speciale i IP (Intellectual Property). Vurderingen tager udgangspunkt i krænkelsernes samlede billede (2009-2018), og vi kan konstatere, at den bekræfter vores løbende vurderinger.

Bemærk at notatet også beskriver, at rådet ved at udvise passivitet ikke ville have levet op til sit bestyrelsesansvar jf. MIs formål.