Nyhed

Rådets sammensætning og kvalifikationer

11.07.2017

Martinus havde klare forventninger til rådsmedlemmers engagement og personlige forudsætninger, herunder at rådet skulle være sammensat af personer med interesse for at udføre arbejdet for Sagen grundigt og ansvarsbevidst.

Rådsmedlemmer skal desuden forholde sig "samvittighedsfuldt og med alvor til værket", og som udtrykt i MIs vedtægters § 6 skal de være "myndige, vederhæftige og uberygtede personer".

Rådet har skrevet dette notat, hvor de behandler de centrale krav til rådets kvalifikationer, og hvordan de i praksis imødekommer disse.