Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
     Artikel:  
(1-3) 
 Kap.:  
(1-22) 
 
Avanceret søgning
Indholdsfortegnelse for Bevidsthedens skabelse   

 

 
Bevidsthedens skabelse
1. KAPITEL
Det store spørgsmål
Hvad er det vi ser, når det regner og sner, når det lyner og tordner, når vandet strømmer ned til de lave steder som bække, elve og floder, når kulde, frost og mørke skaber vinter, og når solens lys og varme skaber sommer og får livet til at gro frem? Hvad er det der sker, når stormen jager hen over verden, når cykloner, oversvømmelser og jordskælv finder sted? Hvad er det der sker, når kornmarker en sommerdag bølger i brisen, og blomsterengen sender sit strålevæld af farver og duft imod de levende væsener, og skovens løvsale genlyder af lovsange fra tusinder af struber til livets pris? Hvad er det vi ser i polområdernes tilfrosne have, evige is og sne? Hvad er det vi ser i tropernes utrolige overdådighed af plantevækst? Hvad ser vi i de milevide ørkeners og klippeterræners store stilhed og ubeboethed? Hvad er det vi ser i nattens lysende stjerner, sole og mælkeveje? Hvad er det vi ser i alle de mange forskellige dyreformer, deres levevis, deres hårde livsbetingelser, deres eksistens som føde for mennesker og dyr? Hvad er det vi ser i de forskellige menneskeracer, deres forskellige fremtræden lige fra primitivitet til højintellektualitet, lige fra had til kærlighed? Hvad er det vi ser i deres krige og blodsudgydelser, deres tortur og hævnakter, deres misundelse og jalousi? Hvad er det vi ser i de meget kærlige og humane mennesker og i de meget brutale, inhumane med drabs- eller mordtilbøjeligheder? Hvad er det vi ser i de mange sygdomme eller lidelser i mangfoldige variationer og de heraf følgende sorger og livslede, der igen afføder selvmord? Hvad er det vi ser i de mange forskellige modsætninger og disharmonier imellem mennesker og stater? Hvad er det vi ser i form af religioner, sekter og trossamfund? Hvad er det vi ser i form af vrede, bitterhed og intolerance? Er ikke alt det vi ser omkring os et eneste stort kaos? Er det ikke et sammensurium af højst forskellige kræfters tilfældige berøringer med hinanden? Ja, er disse berøringer ikke i en overvejende grad kortslutninger, eksplosioner, affødende ødelæggelser, død og undergang? Ja, hvad er alt det vi overhovedet bliver vidne til i den fysiske verden? Er der virkelig en mening med alle disse både rædselsfulde og gode foreteelser? Ja, det er jo netop dette spørgsmål, der for overordentlig mange mennesker er det fundamentale og mest brændende, der eksisterer i dag, fordi man i virkeligheden slet ikke kender svaret. Og når man ikke kender svaret, kan man ikke se nogen som helst mening eller retfærdighed i det daglige liv, hvilket vil sige: i de levende væseners skæbner.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.