Stjernesymbol i menu


Genudgivelse af Martinus' værk

Nedenfor finder du en oversigt over materiale på hjemmesiden, der omhandler genudgivelse af Martinus' værk.

Værkets udgivelse (hovedside om værkets udgivelse, bevarelse og oversættelse)

Orientering om udgivelse af Martinus' værk (om Instituttets politik ud fra de ønsker Martinus havde til værkets form og indhold, aug. 2014)

Grundlaget for Martinus Instituts genudgivelsespraksis (aug. 2018)

Retningslinjer for udgivelse af Det Tredje Testamente - bøger (nov. 2014)

Rettelseslisterne for Livets Bog og andre bøger viser alle rettelser mellem førsteudgaven og seneste udgave.