Stjernesymbol i menu


Seneste nyt fra rådet

Retningslinjer for det frivillige arbejde

23.10.2017

Rådet har opdateret og justeret retningslinjerne for det frivillige arbejde på MI og MC. Retningslinjerne beskriver, hvad det frivillige arbejde indebærer, herunder den frivilliges ansvar og forpligtelser, og berører bl.a. emner som typen af arbejdsopgaver, forudsætninger, evaluering, loyalitet, samarbejde i Martinus' ånd samt samfundets regler for frivilligt arbejde.

Retningslinjerne kan læses her.

 

Svarskrivelse til kritiker

14.09.2017

Ind imellem kan MI få kritik for praktiske forhold eller for vores måde at varetage hele arven efter Martinus. Sædvanligvis er kritikken konstruktiv med gode forslag til, hvordan vi kan forbedre visse forhold i driften, helt i tråd med vores nylige notat, Kritik må være kærlig.

Det sker dog også, at vi møder den mere negative kritik. Den kan gå på mange ting, fra at vi ligefrem forfalsker Martinus' værk, til at vi manipulerer og agerer uansvarligt og angiveligt slet ikke forstår at arbejde i kontakt med Martinus' ønsker og analyser. En kritiker gik i et langt brev fornylig efter det hele, hvilket rådet nu grundigt har imødegået i en længere svarskrivelse, hvor vi samtidig har benyttet lejligheden til at rette op på en række misforståelser.  Svaret kan læses her.

 

Kritik må være kærlig

25.07.2017

For mange er Martinus' sag en hjertesag, som de ønsker at hjælpe. Interesseredes meningstilkendegivelser kan være gavnlige bidrag til Sagen, ligesom en levende åndvidenskabelig debat er værdifuld og udviklende.

I enkelte tilfælde antager debatten imidlertid en ikke-konstruktiv, kritisk form, der forstyrrer den fredelige og venskabelige ånd, der gerne skulle herske mellem de interesserede.

Dette nye notat fra rådet behandler problemstillinger omkring forskellige former for kritik i relation til Martinus' sag og ser på, hvordan man kan – og ikke kan – få indflydelse på Sagens udvikling. Læs notatet her.

 

At tage del i Martinus' Sag

16.07.2017

Martinus fortæller, at hans Sag repræsenterer "den ny verdensimpuls", der som "en lysende kosmisk materie" er begyndt at gennemstråle verden og det menneskelige tankefelt.

Men hvad eller hvem er egentlig denne "Sag", som Martinus og de interesserede i analyserne så tit har talt om? I bredeste forstand er "Sagen" identisk med alle de aktiviteter, der udfoldes i ord, tanke, handling og væremåde for at udbrede kendskabet til Martinus' verdensbillede.

Rådet sætter i et nyt notat fokus på, hvad det vil sige at tage del i Martinus' Sag. Du kan hente eller læse det her.