Stjernesymbol i menu


Sidste nyt fra rådet

Kritik må være kærlig

25.07.2017

For mange er Martinus' sag en hjertesag, som de ønsker at hjælpe. Interesseredes meningstilkendegivelser kan være gavnlige bidrag til Sagen, ligesom en levende åndvidenskabelig debat er værdifuld og udviklende.

I enkelte tilfælde antager debatten imidlertid en ikke-konstruktiv, kritisk form, der forstyrrer den fredelige og venskabelige ånd, der gerne skulle herske mellem de interesserede.

Dette nye notat fra rådet behandler problemstillinger omkring forskellige former for kritik i relation til Martinus' sag og ser på, hvordan man kan – og ikke kan – få indflydelse på Sagens udvikling. Læs notatet her.

 

At tage del i Martinus' Sag

16.07.2017

Martinus fortæller, at hans Sag repræsenterer "den ny verdensimpuls", der som "en lysende kosmisk materie" er begyndt at gennemstråle verden og det menneskelige tankefelt.

Men hvad eller hvem er egentlig denne "Sag", som Martinus og de interesserede i analyserne så tit har talt om? I bredeste forstand er "Sagen" identisk med alle de aktiviteter, der udfoldes i ord, tanke, handling og væremåde for at udbrede kendskabet til Martinus' verdensbillede.

Rådet sætter i et nyt notat fokus på, hvad det vil sige at tage del i Martinus' Sag. Du kan hente eller læse det her.

 

Rådets sammensætning og kvalifikationer

11.07.2017

Martinus havde klare forventninger til rådsmedlemmers engagement og personlige forudsætninger, herunder at rådet skulle være sammensat af personer med interesse for at udføre arbejdet for Sagen grundigt og ansvarsbevidst.

Rådsmedlemmer skal desuden forholde sig "samvittighedsfuldt og med alvor til værket", og som udtrykt i MIs vedtægters § 6 skal de være "myndige, vederhæftige og uberygtede personer".

Rådet har skrevet dette notat, hvor de behandler de centrale krav til rådets kvalifikationer, og hvordan de i praksis imødekommer disse.