Stjernesymbol i menu


Ældre årgange af Kosmos mv.

Ett svenskt feriehem

För KOSMOS läsare vill vi gärna göra bekant, att vi även här i Sverige har ett litet studiecentrum nu. Det har blivit verklighet därigenom att Folkskollärarinnan Sigbritt Therner förvärvat f. d. Hälsokoloniens Feriehem i Västergötland.

Detta var ursprungligen en mindre lantgård placerad i en vacker glänta och omgiven av rik vegetation, av stora skogar, små risslande bäckar, bergsstup och undangömda skogstjärnar. Det är avskilt och stilla och har goda betingelser för både studier och rekreation.

Platsen ligger enligt skissen här mellan Göteborg och Stockholm. Närmaste station är Varnhem – och därigrån är c:a 4 km till KOSMOS STUDIEHEM, som vi nu kallar det. (C:a 45 mil från Malmö).

Varnhem och trakterna häromkring var en gång ett politiskt och religiöst centrum i södra Sverige. Själva Varnhem är ett av landets äldsta platser och fick på 1100-talet sitt berömda munkkloster, vars ruiner ännu är bevarade.

Betecknande för landskapet är de vackra bergssträckningarna. På den största av dem – Billingen – är hemmet beläget. Här kan man knappast undgå att konfronteras med det intensiva fågellivet och med naturens övriga fria rikedomar: Det är en särskilt livgivande atmosfär på våren när det lummiga berget och de otaliga, vilda körsbärsträden blommar. Och mindre fascinerande är det väl inte när blommorna ger sina härliga frukter fram emot augusti månad.

Kosmos Studiehems byggnation och verksamhet är ytterst enkla.

Vi har inte haft möjligheter att uppföra några koloni-stugor i stil med dem vid Klint – som vi verkligen beundrar. – [slut på side 37] Men det är en önskedröm för fremtiden att kunna placera ut enkla sommarstugor på den kuperade ängsmarken här, som omfattar omkring 20 tunnland.

Teckningen söker ge en bild av själva gästhemmet, som rymmer 7 rum, en föredrags- o. samlingssal (under arbete) samt 3 små lägenheter om ett eller två rum med kokvrå. Inackorderingspriset, som inkluderar två enkla vegetariska måltider samt thé på morgonen, är 7–9 sv. kronor. Kök, matsal och kontor är belägna i en särskild byggnad.

De föredrag, frågeaftnar och introduktioner av Martinus kosmiska världsbild – som arrangerats i stärsta enkelthet – hålles så vitt möjligt ute i det fria när vädret tillåter. Ibland inledes med musik. Vi lägger för övrigt mera an på korta belysningar av aktuella vardagsfrågor än enbart föredrag. Martinus symboler har här varit till mycket stor hjälp. Studieverksamheten har hittills inte varit så omfattende – och de flesta som kommit hit har varit helt främmande för Martinus sak.

Vi söker hålla öppet hela året om – även om själva studierna har sin väsentligaste säsong på sommaren.

Martinus' litteratur har tillhandahållets – liksom vår egen lilla fortlöpande skrift "Grydningen" – om hemmet och naturen här, den kosmiska världsbilden med enkla teckningar och dikter.

I mindre omfattning har introduktioner förekommit på enstaka platser utanför hemmet.

Från våra små stugor på bergets krön – 250 meter högt – ser vi det brokiga livet på den stora slätten nedanför: – blängande mångfald av sjöar, pittoreska byar med sina karakteristiska kyrkor, den lilla ålderdomliga lärdoms-staden Skara o. s. v.

I den omgivande skogen kring Kosmos Studiehem finns möjligheter till korta och långa skidturer till olika utsikts-platser, övergivna torpställen med sina sovande trädgårdar, till källsprången, klyftorna etc.

För övrigt är det feriehemmets angelägenhet att ge tillfälle att odla gemenskapen [slut på side 38] mellan människa och människa, samt till spontan sarvaro under enkla underhållningsformer (sång, musik, improvisationer eller vad som kan stå till buds). Det är ett önskemål att var och en må få känna personlig hem-atmosfär och kunna röra sig fritt utan konventionella band i en rogivande natur.

I all anspråkslöshet studeras och utövas konst och musik i olika stilarter.

Det skulle glädje oss mycket om även våra danska vänner finge tillfälle att vara hemmets gäster – och hoppas att vi ska kunna bjuda ett gott utbyte. – På begäran sändes upplysningar om resrouter och närmare detaljer. Adressen är: KOSMOS STUDIEHEM – Varnhem. Telefon Varnhem 69.