Human begravelse
 
Det, vi kalder døden, kan blive som en skøn solnedgang fra den fysiske verden og en vidunderlig solopgang i den åndelige verden.
(Fra artiklen "Gennem dødens port", Kosmos nr. 8, 1988)

 

 

 

 

 

 

 

 

Download erklæring om ønsker ved min begravelse

 

 

 

 

I kraft af de evige kærlighedslove vil enhver død ... ikke kunne eksistere uden at være en ny "fødsel".
(Bisættelse, kap. 169)

 
 

 
 

 
 

Ethvert menneske kan gøre meget til, at dets afsked med denne verden kommer til at forme sig harmonisk og skønt.
(Fra artiklen: Gennem dødens port, Kosmos nr. 8, 1988)

 

En ny human begravelseskultur
Når man interesserer sig for Martinus Kosmologi, er det naturligt også at gøre sig tanker om de principper for en human begravelse, som Martinus har beskrevet. I bogen Bisættelse omtaler han udviklingen af en ny human begravelseskultur, som har udgangspunkt i reinkarnationsprincippet og en udvidet forståelse af næstekærlighedsbegrebet til også at omfatte behandlingen af det efterladte legeme efter vores fysiske død.

En vigtig konsekvens heraf kan være ønsket om at undgå ligbrænding. Begrundelsen er, at ligbrænding indebærer en voldsom nedbrydning af det organiske, fysisk bevidste mikroliv, som fortsat har livsbetingelse i legemet lang tid efter, at den såkaldte "død" er indtrådt.

Set i forhold hertil er en almindelig jordbegravelse et betydeligt ”mindre onde”, som Martinus udtrykker det. Men denne form harmonerer i virkeligheden heller ikke helt med de humane idealer, som er beskrevet i bogen Bisættelse. Årsagen er, at det begravede legeme hurtigt udsættes for en gennemgribende forrådnelsesproces, som næsten kan sammenlignes med en ”langsom forbrænding”. Det overlevende univers af mikroindivider bliver også herved udsat for en ret voldsom undergangsproces. 

Den mest kærlige og ansvarsfulde behandling af de overlevende mikroindivider vil bestå i at give dem betingelser, så de kan ”uddø” ved en langsom naturlig proces, hvor det efterladte legeme til slut bliver "mumificeret", dvs. at det når en ren mineraliseret tilstand. Martinus forudser, at der i fremtidens begravelseskultur udvikles nye og mere humane begravelsesmetoder, som kan understøtte denne proces. Da disse ideelle metoder ikke kan realiseres fuldt ud i dagens Danmark, må man vælge de metoder, som tilnærmer sig bedst muligt til det fremtidige ideal. 

Information om human begravelse - inspireret af Martinus Kosmologi
Martinus Institut har udarbejdet en information om, hvordan en begravelse inspireret af Martinus' analyser kan foregå - ud fra de i dag kendte metoder og gældende regler i Danmark. Læs eller download informationen.

Praktiske råd om begravelser
Informationen indeholder en oversigt med nogle praktiske råd, dels til planlægning af ens egen begravelse, og dels til pårørende eller andre, som skal stå for en begravelse. Se disse praktiske råd side 10 i informationsskrivelsen.

Personlig erklæring: Ønsker ved min begravelse
Hvis du bliver inspireret til, at de omtalte principper skal følges, når du selv engang forlader det fysiske plan, så anbefaler vi, at du hjælper dine nærmeste ved på forhånd at tilkendegive dine ønsker. Det kan gøres ved, at du nedskriver dine ønsker til begravelsen og sørger for, at disse ønsker bekendtgøres for pårørende, venner, bedemand eller andre, som til sin tid skal medvirke ved begravelsen. Du finder her et skema, som kan bruges til at angive dine personlige begravelsesønsker.