Oplysning om Martinus Verdensbillede
 

Instituttets oplysningsarbejde

Martinus Verdensbillede skal gøres synligt og tilgængeligt for alle, der er søgende efter denne form for viden. Fra Instituttets side bidrager vi til oplysningsarbejdet dels her via hjemmesiden, dels via brochurer og pjecer og – ikke mindst – via vores kurser og foredrag.

 

En fælles opgave for de interesserede

Oplysningsarbejdet er ikke blot en opgave for Martinus Institut. Alle interesserede er i virkeligheden med til at formidle kendskabet til de kosmiske analyser. Et vigtigt bidrag består i, at vi alle hver især inspirerer til praktisering af den nye humane venskabskultur, som udgør et kerneelement i de kosmiske analyser.

Bierne skal komme til honningen

Martinus brugte selv udtrykket ”at det er bierne, der skal komme til honningen”, for at understrege, at der ikke skal missioneres eller laves reklame for hans arbejde.

Han lagde vægt på, at information og oplysning får en nøgtern og saglig karakter, der sigter mod at inspirere de mennesker, han kaldte for ”de naturligt interesserede”, til selv at studere hans værker. Da hans kosmiske analyser ”taler for sig selv”, har informationen først og fremmest til formål at være en ”appetitvækker”, der leder den enkelte interesserede frem til selvstudier og fordybelse i selve værket.

Alle kan bidrage

Enhver interesseret er frit stillet til at oplyse om Martinus Kosmologi og værket Det Tredje Testamente - blot ophavsretten overholdes. Man kan danne studiekredse, holde foredrag og kurser, lave hjemmesider, skrive artikler og bøger eller udføre andre former for informationsaktiviteter.

De interesserede opfordres til at følge Martinus’ anbefaling om kun at informere, hvor det falder naturligt, og kun på en sådan måde, at modtagerne føler sig frit stillet til selv at søge yderligere oplysninger, hvis de ønsker det. Hvis der allerede findes aktiviteter på det lokale sted eller i nærheden, anbefales det, at nye initiativer sker i harmoni med disse lokale aktiviteter og deres arrangører.