Introduktioner på video
 

Instituttet viser nedenfor en række korte introduktionsvideoer, som fortæller om centrale emner inden for Martinus Åndsvidenskab.  

Instituttets videoer findes også på andre sprog. Se en samlet oversigt på Vimeo eller YouTube. Her finder du også optagelser af foredrag om Martinus' analyser.

Du kan tillige se en længere præsentation af personen Martinus og hans livsværk i en TV-film med titlen Martinus - mennesket og verdensbilledet (44 min.), som blev vist på dansk TV2 i 1991.


Martinus Åndsvidenskab - En introduktion
En kort præsentation af Martinus og hans værk (9 min.)

"Martinus - mennesket og verdensbilledet"
En TV-film med præsentation af Martinus og hans værk (44 min.)

Hvad er Martinus Åndsvidenskab?
Solveig Langkilde giver en kort introduktion (9 min.)

Om titlen "Det Tredje Testamente"
Ole Therkelsen fortæller om, hvorfor Martinus' værk har fået titlen "Det Tredje Testamente" (10 min.)

Reinkarnation og karma
Solveig Langkilde: "Hvordan indgår reinkarnationstanken i Martinus' verdensbillede?" (8 min.)

Det levende væsen
Karsten Jensen: "Martinus' grundanalyse af det levende væsen" (9 min.)

Den seksuelle polforvandling
Solveig Langkilde forklarer kort om forvandlingen af vores seksuelle poler (4 min.)

Om sundhed
Ole Therkelsen: "Hvad siger Martinus Åndsvidenskab om sundhed?" (11 min.)

Martinus Kosmologi og religion
Ole Therkelsen: "Er Martinus Kosmologi en religion? Har den en udviklingslære?" (7 min.)

Martinus Center Klint
En kort præsentation af centret. Interview af centerinspektør
Eigil Kristensen. (12 min.)
Musik: Joel Karlsson

Om naturvidenskab og åndsvidenskab
Ole Therkelsen. "Kan man som interesseret i naturvidenskab få noget ud af Martinus Åndsvidenskab?" (8 min.)

Forskning i livsytringer
Karsten Jensen: "Hvordan bekræfter man Martinus Kosmologi?" (9 min.)

Om Martinus og tro
Karsten Jensen: "Er der et element af tro i Martinus Kosmologi?" (9 min.)

Passer det med naturvidenskaben?
Karsten Jensen: "Hvor tæt er Martinus Kosmologi på naturvidenskaben?" (8 min.)