Ældre årgange af Kosmos mv.

sær-
nr.
1972

Indhold:

Forside, side 1

Forsidebillede, af Red., side 2

Skiftende tiders begravelsesformer, af Henning Laug, side 3

Begravelsesmuligheder i Danmark, af Aage Hvolby, side 10

Den fysiske død, af Aage Hvolby, side 16

Næstekærlig behandling af lig, af Aage Hvolby, side 19

Den ny bisættelse, af Ib Schleicher, side 22

Lidt om begravelser, af Mogens Møller, side 28

Citat fra Reinkarnationsprincippet, af Red., side 30

Citater fra Bisættelse, af Red., side 30

Kolofon, side 32