Stjernesymbol i menu


Symbol 61
Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet

Resumé af forklaring til symbol 61 - Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet


Symbolet viser, hvordan følelsesenergien (gul farve) kan trænge ind i instinktområdet (rød farve). Både instinktenergien, der jo arbejder meget automatisk, og følelsesenergien er til stede i vor bevidsthed og har forbindelse med vor tanke. På primitive stadier ledes det hele af instinkt, men hos menneskene ledes meget af det med forstand og tanke. Den mikroverden, der bliver vist på symbolet, er underlagt menneskets tanke. Når et stjernesystem fra følelsesområdet trænger ind i muskulaturen sker der kollisioner og sygdom opstår. Der kan dannes  bylder, sår, gigt og meget andet.

Se Martinus' egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5.
Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.