Retningslinjer for værkets udgivelse
 

Bøger på dansk

Instituttet har sit eget forlag, som udgiver Martinus’ værk på originalsproget dansk og en række andre sprog, jf. nedenfor. Bøgerne kan købes i Instituttets net-boghandel, hos landets boghandlerne eller ved henvendelse til Instituttet. For at spare på udgifterne producerer vi selv mange af de udenlandske bøger, og det samme gælder vores brochurer og programmer mv.

Bøger på andre sprog

Martinus Institut samarbejder med et stort antal oversættere rundt om i verden, som arbejder med oversættelser til andre sprog. De fleste arbejder på frivillig basis. I nogle lande udgives dele af litteraturen af nationale forlag. På de øvrige sprog udgives bøgerne af Instituttet. Se listen over de udenlandske udgivelser og forhandlere.

Værkets ydre form
Instituttet forbereder løbende nye præsentationsformer af Det Tredje Testamente. Værket skal leve op til nutidens krav til layout af side og tekst, og desuden vil det trykte medie blive suppleret af e-bøger og andre former for digitale læse-muligheder. Instituttet har i 2010 udgivet den første lydbog (Livets Bog, bind 1), som også er en ny og anderledes måde at tilegne sig Martinus' analyser på. Det er Instituttets ønske, at det skal være hurtigt og nemt at få adgang til både læsning og søgning i litteraturen, uanset hvor man befinder sig.

Kosmos

Forlaget udgiver også tidsskriftet Kosmos på fem sprog: dansk, svensk, engelsk, tysk og esperanto. Kosmos redigeres af redaktionsudvalgene – ét for den danske og svenske udgave og ét for hver af de tre andre sprogudgaver. Det praktiske redaktionsarbejde med samling af indlæg, oversættelser, layout, korrektur, trykning og udsendelse udføres af Instituttets Kosmos-gruppe. Vi sørger selv for at trykke og udsende Kosmos på engelsk, tysk og esperanto, idet oplaget her endnu er beskedent. Efter aftale med Instituttet bliver der også udgivet et hollandsk Kosmos, som redigeres og udsendes af en redaktionsgruppe i Holland.