Stjernesymbol i menu


Symboler nr. 45-100
 
At blive total hersker over sin tankesfæres udfoldelse vil være det samme som at være total hersker over sine sygdommes helbredelse eller den totale undgåelse af sygdommes opståen i organismen.
(Det Evige Verdensbillede, bog 5, indledning)

Oversigten nedenfor viser Martinus' symboler nr. 45-100. Det er efterladte symboler, som er udgivet i værket Det Evige Verdensbillede, bog 5 og 6.

Bøgernes symbolforklaringer er baseret på båndoptagelser fra en serie kursusforedrag, hvor Martinus præsenterede og forklarede sine symboler.

De enkelte symboler kan vises i større format sammen med en kortfattet forklaring, der har til formål at give et første overblik over symbolets indhold. Denne forklaring, som er udarbejdet af Martinus Institut, er en forkortet og koncentreret udgave af Martinus’ egen forklaring. Vi opfordrer til at studere de originale symbolforklaringer, der findes i Det Evige Verdensbillede, bog 5 og 6.

I bøgerne er tillige gengivet en række udvalgte tekster fra andre af Martinus' bøger og artikler, der belyser de emner, symbolerne illustrerer. Udvælgelsen af disse tekster er foretaget af Martinus Institut, og de skal alene betragtes som forslag til videre studier. Se en oversigt over de udvalgte tekster for bog 5 og for bog 6.

Historien bag udgivelsen af Det Evige Verdensbillede, bog 5 og 6 med de efterladte symboler er belyst i to artikler i tidsskriftet Kosmos: nr. 6, 2012 og nr. 5, 2015. Artiklerne kan læses her.

Ønsker du selv at vise symboler på en hjemmeside, sker det mest enkelt ved at indsætte links til Instituttets hjemmeside. Se vejledning om brug af symboler og vær opmærksom på copyrighten.


symbol 45 Menneskelegemet som et stjernesystem

Symbol 45
Menneskelegemet som stjernesystem
symbol 46 Menneskets atomverden og grundenergierne

Symbol 46
Menneskets atomverden og grundenergierne
symbol 47 Den sunde menneskeorganisme
Symbol 47
Den sunde
menneskeorganisme
symbol 48 Sygdom i menneskeorganismen
Symbol 48
Sygdom i
menneskeorganismen
symbol 49 Mikrokosmisk stjernesystem.Organisk atomverden
Symbol 49
Mikrokosmisk stjernesystem.
Organisk atomverden
symbol 50 Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet
Symbol 50
Instinktuniverset.
Instinktatomet eller
instinktsolsystemet
symbol 51 Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet
Symbol 51
Tyngdeuniverset.
Tyngdeatomet eller
tyngdesolsystemet
symbol 52 Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet
Symbol 52
Følelsesuniverset.
Følelsesatomet eller
følelsessolsystemet

symbol 53 Intelligensuniverset. Intelligens- atomet eller intelligenssolsystemet
Symbol 53
Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet

symbol 54 Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
Symbol 54
Intuitionsuniverset.
Intuitionsatomet eller
intuitionssolsystemet
symbol 55 Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet
Symbol 55
Hukommelsesuniverset.
Hukommelsesatomet eller
hukommelsessolsystemet
symbol 56 Den sunde atomvirksomhed i organismen
Symbol 56
Den sunde atomvirksomhed
i organismen
symbol 57 Elektronsprængning i menneskets atomverden
Symbol 57
Elektronsprængning i
menneskets atomverden

symbol 58 Atomforgiftning
Symbol 58
Atomforgiftning
symbol 59 Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet
Symbol 59
Tyngdeenergiens indbrud
i følelsesområdet
symbol 60 Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet
Symbol 60
Følelsesenergiens indbrud
i tyngdeområdet
symbol 61 Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
Symbol 61
Følelsesenergiens indbrud
i instinktområdet

symbol 62 Intuitionsenergiens indbrud i følelesesområdet
Symbol 62
Intuitionsenergiens indbrud
i følelesesområdet
symbol 63 Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet
Symbol 63
Intuitionsenergiens indbrud
i intelligensområdet
symbol 64 Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet
Symbol 64
Tyngdeenergiens indbrud
i intuitionsområdet
symbol 65 Atomkatastrofernes udslag i organismen
Symbol 65
Atomkatastrofernes
udslag i organismen
symbol 66 Mennesket i det fuldkomne tankeklima
Symbol 66
Mennesket i det
fuldkomne tankeklima


symbol 67 Den animalske og den vegetariske føde

Symbol 67
Den animalske og
den vegetariske føde


symbol 67A Den idelle fødes vibrationer

Symbol 67A
Den ideelle fødes
vibrationer

symbol 68 Mavesyre, kogning og kosten
Symbol 68
Mavesyre, kogning
og kosten
symbol 69 Den animalske fordøjelse
Symbol 69
Den animalske fordøjelse
symbol 70 Den vegetariske fordøjelse
Symbol 70
Den vegetariske fordøjelse
symbol 71 Skæbnetalent og talentkerner under diskarnation
Symbol 71
Skæbneelement og talentkerner
under diskarnation

symbol 72 Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
Symbol 72
Skæbneelement og talentkerner
under inkarnation

symbol 73 Den defekte organisme
Symbol 73
Den defekte organisme
symbol 74 Den defekte organisme og skæbneelementet
Symbol 74
Den defekte organisme
og skæbneelementet
symbol 75 Menneskets talentkerneødelæggelse
Symbol 75
Menneskets talentkerne-
ødelæggelse
symbol 76 Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske
Symbol 76
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det ufuldkomne menneske

symbol 77 Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske
Symbol 77
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det fuldkomne menneske
symbol 78 Jordklodens mineralepoke
Symbol 78
Jordklodens mineralepoke
symbol 79 Jordklodens vegetabilepoke
Symbol 79
Jordklodens vegetabilepoke
symbol 76 Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske
Symbol 80
Jordklodens dyreepoke
– skærsilden
symbol 81 Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
Symbol 81
Jordklodens jordmenneskeepoke.
Jordens åndelige verden
i dens nuværende epoke

symbol 82 Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
Symbol 82
Jordklodens fuldkomne
menneskerigetilstand
symbol 83 Jordklodens visdomsepoke
Symbol 83
Jordklodens visdomsepoke

symbol 84 Jordklodens intuitionsepoke

Symbol 84
Jordklodens intuitionsepoke


symbol 85 Jordklodens åndelige struktur i dyreriget

Symbol 85
Jordklodens åndelige
struktur i dyreriget
symbol 86 Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
Symbol 86
Menneskets udviklingsanalyse.
Jordklodens udviklingstrin


symbol 87 Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft

Symbol 87
Den menneskelige
overtro om næsten.
Solens kosmiske stråler,
makrokosmisk livskraftsymbol 88 Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin

Symbol 88
Den rigtige forestilling
om næsten.
Menneskenes forskellige karaktertrinsymbol 89 Menneskets bevidsthedskategorier

Symbol 89
Menneskets bevidsthedskategorier
symbol 90 Det levende væsen 1. Natbevidstheden
Symbol 90
Det levende væsen 1.
Natbevidstheden
symbol 91 Gennem døden 1
Symbol 91
Gennem døden 1


symbol 92 Gennem døden 2

Symbol 92
Gennem døden 2
symbol 93 Det enpolede væsen
Symbol 93
Det enpolede væsen
symbol 94 Væsenets to poltilstande
Symbol 94
Væsenets to poltilstande
symbol 95 Det dobbeltpolede væsen
Symbol 95
Det dobbeltpolede væsen


symbol 96 Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer

Symbol 96
Gennem døden 3.
Poludviklinger og
de åndelige planer

symbol 97 Loven for tiltrækning og frastødning
Symbol 97
Loven for tiltrækning
og frastødning
symbol 99 Jegets vending af bevægelsen eller energien
Symbol 98
Jegets vending af
bevægelsen eller energien
symbol 99 Tilværelsesplanerne og spiralzonerne
Symbol 99
Tilværelsesplanerne
og spiralzonerne
symbol 100 Den årsagsløse årsag eller den første årsag
Symbol 100
Den årsagsløse årsag
eller den første årsag