Stjernesymbol i menu


Novaĵo

La dua numero de Esperanto-Kosmos en 2015

07.12.2015

Ĵus pretiĝis Esperanto-Kosmos-2015 nro 2. En la revuo aperas unu el la
noveldonitaj simboloj de Martinus, ĝia titolo estas "Tra la morto 3.
Polusevoluoj kaj la spiritaj sferoj". Tiu simbolo estas tre interesa,
i.a. ĉar ĝi donas bonegan superrigardon pri la postmortaj sferoj kaj
ankaŭ pri nia evoluo de bestoj al veraj homoj en pluraj paŝoj dum
multaj fizikaj vivoj. Legeblas ankaŭ du artikoloj kiuj priskribas kio
okazis postmorte al kvin personoj el la Biblio, nome Jesuo, Johano,
Judaso kaj la du rabistoj kiuj estis krucumitaj apud Jesuo. Kvin
personoj sur kvin malsamaj evoluŝtupoj kiuj ĉiuj ricevis sian
paradiztravivaĵon.