Stjernesymbol i menu


De hoofdtaken van het Instituut
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Instituut verricht een aantal taken met betrekking tot het bewaren en doorgeven van Het Derde Testament van Martinus.

Het is een idealistische werklocatie met veel vrijwillige medewerkers en een aantal vaste krachten. Hier bespreken we in het kort enkele hoofdtaken.

Uitgeverij en boekverkoop

Het Instituut heeft zijn eigen uitgeverij, die de boeken van Martinus in het Deens en een aantal andere talen uitgeeft. (zie literatuurlijst).
Er worden bovendien afspraken gemaakt met uitgevers en distributeurs in andere landen (in Netherland: Stichting Martinus Centrum). Tot de taken behoort ook dat de nagelaten geschriften en symbolen van Martinus klaargemaakt worden voor publicatie. Verder wordt het tijdschrift Kosmos uitgegeven in verschillende talen, zie bijvoorbeeld een presentatie van de Engelse Kosmos.

De boeken worden verkocht via onze internationale internetboekhandel en rechtstreeks aan bezoekers van het Instituut.

Vertalingen

Er worden voortdurend vertalingen gemaakt van de teksten van Martinus naar een groot aantal andere talen. Ongeveer 50 mensen zijn op het ogenblik bezig met de belangrijke taak om het werk van Martinus aan andere taalgebieden door te geven. Wie zin heeft om mee te werken wordt verzocht contact met het Instituut op te nemen. Het vertaalwerk vereist een goede kennis van de taalkundige kant en van de inhoud van de analyses van Martinus.

Bewaren en beschermen

Het Instituut moet er garant voor staan dat de inhoud van de teksten van Martinus en de vorm van zijn symbolen niet veranderd worden als ze gepubliceerd worden, hetzij in de originele taal, hetzij in andere talen. Zie verder over het copyright.

Het originele bronmateriaal en de historische uitgaven van de boeken blijven voor het nageslacht bewaard in papiervorm en in digitale vorm. Er wordt tevens voor gezorgd dat het verbeteren van fouten in het omvangrijke werk nauwkeurig gedocumenteerd wordt.

 

 

 

 

 

 

Informatie en onderwijs

De inhoud van Het Derde Testament moet zichtbaar en toegankelijk gemaakt worden voor iedereen die op zoek is naar deze vorm van kennis. Het Instituut informeert over het werk van Martinus door onder andere deze website. Er worden bovendien veel lezingen en cursussen gegeven vanuit het kosmische wereldbeeld van Martinus. Het onderwijs vindt plaats in het internationale Martinus Centrum te Klint (zie de presentatie) en ook in het gebouw van het Instituut in Kopenhagen (hier primair voor belangstellenden uit het Scandinavische taalgebied).

Het informeren over het werk gebeurt op vele andere plaatsen dan door het Martinus Instituut in Kopenhagen. Er zijn informatiecentra, groepen en individuele personen in verscheidene landen die hier actief aan bijdragen.

 

 

 

 


Zie de presentatie (in het Engels)
Het geboortehuis van Martinus
Het appartement van Martinus

 

 

 

 

Het doel van de wereldverlossing is dat de mensen het bestaan gaan begrijpen en het onderwijs in de wetten van het leven volgen dat ze via de analyses kunnen krijgen. Stel je voor wat het zou betekenen als de mensen in plaats van geïrriteerd te raken over wat er gebeurt, al hun energie gebruiken om te proberen te begrijpen waarom datgene wat er gebeurt, juist nu in de gegeven situatie het juiste is, gezien vanuit het verleden en met betrekking tot het voordeel dat het in de vorm van ervaringen kan geven in de toekomst.
(Levensmoed 2, in Kosmos nr. 4, 1969)

Informatie over de geschiedenis

Het Instituut bewaart de belangrijkste informatie over het leven en de werkzaamheden van Martinus en de historische ontwikkeling van zijn Zaak. De Zaak, dat was de neutrale benaming voor de belangstelling en de activiteiten die verbonden waren met het werk van Martinus. Een onderdeel van dit werk betreft de behandeling van de grote nalatenschap zoals brieven en foto’s, met het doel dat die later gepubliceerd kunnen worden.
Tot de geschiedenis behoort ook dat het geboortehuis van Martinus en zijn appartement in het gebouw van het Instituut in stand gehouden worden en aan belangstellenden getoond kunnen worden.

Financiën en giften
Een groot deel van de financiën van het Instituut berust op giften en erfenissen. Het Instituut is heel dankbaar voor de financiële steun die we ieder jaar van belangstellenden uit verscheidene landen ontvangen. De giften worden beheerd door het Fonds tot nut van algemeen van het Instituut: het Ideaalfonds van Martinus, en worden rechtstreeks gebruikt om het werk van Martinus te steunen. Lees hier informatie in het Engels over onze financiën en onder meer de organisatie en de leiding.

Wie het werk van het Instituut financieel wenst te steunen kan dat op de volgende manieren doen:

Creditcard
Met een creditcard kan on line geld overgemaakt worden door op de donatieknop hieronder te klikken.

Internetbankieren
Via internet kan een bedrag vergemaakt worden op onze bankrekening bij de Danske Bank in Denemarken,
registratienummer 3565,
op rekeningnummer 0016913170
IBAN: DK07 30000016913170
SWIFT BIC. DABADKKK

Contact met het Martinus Instituut

Het Instituut is oor belangstellenden te bereiken voor informatie en hulp. De receptie beantwoordt uw vragen, verkoopt boeken van Martinus en verstuurt bestellingen van de internetwinkel van het Instituut. Men kan zich aanmelden voor al onze cursussen, inclusief het huren van woonruimte in het Martinus Centrum Klint. Men kan als volgt met het Instituut in contact komen.