Nyhet

Förvaltningsberättelse och årsräkenskaper 2016

25.09.2017

För andra året i rad uppvisar Martinus Institut ett underskott i räkenskaperna som uppgick till 810 000 dkr. Ekonomin är ständigt beroende av gåvor och arv, vilket medför stora svängningar i intäkterna från år till år. Men det finns också ett underskott på den primära driften med en nedgång i intäkterna från både bokförsäljning, kurser och föredrag. I gengäld har intäkterna ökat för de övriga aktiviteterna i Martinus Center, Klint, däribland uthyrning till ferie- och retreatvistelser, intäkter från den vegetariska restaurangen och kaféet samt intäkter i form av betalning för boende, kost och undervisning från våra oumbärliga och högt uppskattade frivilliga medarbetare. Samtidigt har vi under de senaste åren investerat bland annat i IT-system, inklusive ett webbaserat bokningssystem för Kosmos och bokning av Klint, samt i underhållsprojekt både på Frederiksberg och i Klint. Fonden har under 2016 betalat ut 512 000 dkr i anslag inom ramen för institutets syfte, varefter egenkapitalet är på 30,8 milj. dkr.

Förvaltningsberättelse och årsräkenskaper kan läsas här på webben, där även tidigare års redovisningar återfinns.