Stjernesymbol i menu


Abono

Abonu Esperanto-Kosmos kiel pdf-dosieron

Retpoŝte vi senpage povas aboni Eo-Kosmos kiel alkroĉitan pdf-dosieron. Sendu vian peton al la Esperanto-adreso de Martinus-Instituto: esperanto@martinus.dk

Ne plu eblos pagi kaj aboni la paperan version de Kosmos pere de makleroj kaj UEA-konto. Sed laŭ speciala interkonsento [esperanto@martinus.dk] vi povos aboni paperan Kosmos, se vi kapablas pagi rekte al bank-konto de Martinus-Instituto.

Dufoje jare (en marto kaj oktobro) vi povas elŝuti novan Eo-Kosmos, tute senpage!