Stjernesymbol i menu


A mű védelme
 
Én nem azt állitom, hogy a Livets Bog-ot monopolizálni kell, de mi egy olyan világban élünk, ahol az ember nem kész és ezért szükséges nekünk, hogy védelmezzük a dolgainkat.
(Martinus a tanácsülésen, 1974)
Jelpék 16: Az örök test

Kozmikus tudás
A Harmadik Testamentum egy szellemi-tudományos mű, amit Martinus a kozmikus tudatának köszönhetően alkotott meg. Fontos volt számára, hogy ez a kozmikus tudás védve legyen. Életművének szerzői jogait határozott megkötésekkel hagyta hátra, ezek biztosítják, hogy a szövegeinek tartalmát és jelképeinek formáját nem éri változás, torzulás a különböző publikációkban. A halála előtt minden jogot és felelőséget az általa alapított Martinus Institut-nak adott át.

A szerzői jog azt jelenti, hogy egyedül csak Martinus Institut-nak van joga és felelőssége  Martinus munkáinak kiadására, függetlenül attól, hogy ez könyvformában, interneten vagy  más formában történik meg. Ezért garanciát tudunk vállani arra, hogy az érdeklődők mindig az ”igazi árut” kapják Martinustól.

A könyveket saját könyvkiadón keresztül adjuk ki de kötünk szerződéseket is más kiadókkal, több országban. A honlapon hozzáférhetővé teszünk könyveket és jelképeket. Az érdeklődők ez által egy könnyű hozzáférhetőséghez jutnak, hogy ismeretet kössenek a kozmikus elemzésekkel.

Nagy szabadság a tájékoztatásra
Mindenki, akiket érdekelnek a Martinus elemzései, hozzájárulhat a Harmadik Testamentum információs terjesztéséhez. Ezt többféleképpen lehet csinálni. Pl. szabadon lehet használni idézeteket Martinus szövegeiből, cikkekhez, értekezésekhez, könyvekhez, honlapokhoz stb., mikor egy nyilvánvaló forrásutalás van közölve. Ki lehet még adni információs anyagokat, amelyek egy korlátozott számú jelképeket mutat hozzájuk tartozó magyarázatokkal. Lehet kapcsolatot teremteni a www.martinus.dk és az által egyenesen hozzáférni a szövegeknek hivatalos kiadásához (lásd útmutatást) és jelképekhez (lásd útmutatást). Csak arról kell gondoskodni, hogy a copyrightot közölni kell. (© Martinus Institut 1981) azért, hogy az olvasók és a használók mindig látni tudják, hogy itt védett szövegekről és jelképekről van szó.

Milyen korlátozások vannak?
Azért, hogy megvédjük Martinus munkáját, szükséges az, hogy az általános törvények a szerzői jogot illetően be legyenek tartva. Ezért nincs engedélyezve másnak csak Martinus Institutnak, hogy kiadja Martinus könyveit, feltegye honlapokra, terjessze CD-n vagy DVD-n, vagy publikálja valami más módon. Az sincs megengedve másnak, hogy közzétegyen nagyobb kivonatokat a könyvekből, egész kollekciókat a jelképekből stb. Ha olyan kívánságaid vannak, hogy szövegeket vagy cikkeket akarsz nagyobb mennyiségben előadni/publikálni, akkor meg kell egyezned az Instituttal. Jöjj kapcsolatba velünk, ha, nagyobb információs működésre tervezel. Mi nagyon szívesen segítünk tisztázni kétséges kérdéseket az információ és szerzői jog körül. Az fontos, hogy egy jó együttműködés legyen Martinus munkájának védelme körül. Megtekintheted közelebbről az irányelvet a szerzői jogra itt, a honlapunkon.