Stjernesymbol i menu


Könyvek magyarul
 

Az Örök Világkép

Az Örök Világkép 4 kötetből áll, amelyek együttesen 44 jelképet tartalmaznak Martinus részletes magyarázataival. A jelképek a láthatatlan szellemi alapelveket és jelenségeket mutatják meg, amelyek fizikai érzékeink számára szimbolikus képnyelven válnak hozzáférhetővé. A jelképek figurákból, színekből és vonalakból épülnek fel, a jelképeket ”térképhez” lehet hasonlítani, szimbolikus másolatát mutatják a szellemi és kozmikus valóságoknak, amiket Martinus részletesen ábrázolt a műveiben. A tanulmányozó egy vizuális áttekintést kap a Martinus világképének részeiről és a jelképmagyarázatokkal együtt az olvasó egy részletes átfogó magyarázatot kap az életről és létezésről.

Az Örök világkép 1-2
1. rész
- Tartalmazza az első 16 jelképet (magyarázatokkal).
Isten szelleme a vizek felett — Világmegváltási elv — Intolerancia — Út a fény felé — Kozmikus eszméletlenség — Az élőlény 1 — Az életegység elve — Az isteni valami, X1. Az élőlény teremtőképessége, X2. A teremtett, X3 — Az örök világkép — Alapenergiák kombinációja — Az örök világterv — A kozmikus spirálkörfolyamat 1 — Mozgás törvénye — Az örök test.
174 oldal.

2. rész
- Tartalmazza a 17-26 jelképeket (magyarázatokkal)
Újraszületés, körfolyamat és évszakok — Az örök lény sorsívei — Beavatás sötétségén át (Pokol vagy az utolsó ítélet napjai) — A bűnök megbocsátása — Az örök kozmikus organikus kapcsolat az Isten és isten fiú között 1. — Az örök kozmikus organikus kapcsolat az Isten és isten fiú között 2. — A materialista vagy a tökéletlen világkép — A kész ember Isten képmása, hozzá hasonló — A befejezetlen embervilág — Az emberiség sorsa — Az eljövendő tökéletes embervilág.
146 oldal.

 
Azok az emberek, akik vonzódást éreznek a kozmikus elemzéseim iránt és szükségét érzik annak, hogy tanulmányozzák a világképet, amit főművemben a Livets Bog-ban és más könyvekben ábrázolok, ezt egy belső érzés vagy változás alapján teszik, ami már megtörtént a tudatukban.
(Az gondolati irányváltás, Kosmos 21 sz. 1972)

Kisebb könyvek

Magyarul két kisebb könyv jelent meg a 28 közül (lásd a könyvlistát). Ezek a könyvek a világképen belüli körülhatárolt témákról szólnak, amiből néhány, mint cikk jelent meg. A témák egyszerű és könnyen hozzáférhető módon vannak ismertetve és néhány könyv kitűnően, megfelel, bevezetésnek.

Könyv 7.A legtovább élő bálvány
A vallásos területeken belül befejezetlen és elitélő morális felfogások találhatók, amelyek nincsenek összhangban az igazi kereszténységgel. Az emberek önzése egyenesen a ”bálványimádó” vagy ”pogányság” jellegű, ahol az ember mindig magához áll legközelebb. A felebaráti szeretet kifejlődésén és az ”élet saját beszédének”  intellektuális megértésén kersztül a ”pogányság” igazi kereszténységgé válik, ahol mindenki embertársaihoz lesz legközelebb. 145 oldal.