Stjernesymbol i menu


Institut főfelaladatai
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Institut több feladatot teljesít a Martinus munkájának a Harmadik Testamentum megőrzése és közvetítése körül.

Ideális munkahelyünk van sok önkéntes munkatárssal és néhány alkalmazottal. A főfeladataink rövid ismertetése.

Kiadó vállalat és könyveladás

Institutnak saját kiadója van, ami a Martinus könyveket dánul és több más nyelven is kiadja (lásd a könyvjegyzéket). Szerződéseket kötünk kiadókkal és kereskedőkkel és más országokban is. Szintén a feladatokhoz tartozik, hogy a Martinus hátrahagyott iratait és jelképeit gondozzuk, és ezeket folyamatosan publikáljuk. Továbbá kiadjuk a Kosmos újságot több nyelven is, lásd az angol nyelvű Kosmos ismertetését.

A könyveket nemzetközi internétes könyvüzletünk árusítja és lehet közvetlenül vásárolni az Institut recepciójában is.

Forditások

Folyamatosan készülnek forditások Martinus-szövegekből több nyelvre. Körülbelül 50 személy foglalkozik jelenleg azzal a fontos munkával, hogy Martinus munkáját közvetítsék más nyelvterületekre. Akinek kedve van bekapcsolódni, azokat örömmel látjuk, vegyék fel a kapcsolatot az Istituttel. A forditási munka egy alaposabb ismeretet követel a Martinus elemzéseinek nyelvéből és tartalmából.

Fenntartás és védelem

Az Institutnak biztosítani kell, hogy Martinus szövegeinek tartalma és a jelképeinek formája nem módosul, akár az eredeti nyelven, akár más nyelvű publikációkban. A mű megvédését nézd meg közelebbről. Az eredeti források és a könyvek régebbi kiadásait megőrizzük az utókor számára papiron és digitális formában is. Biztosítjuk azt is, hogy a korrekturhibák javításai és más hasonló dolgok a Martinus átfogó művében gondosan dokumentálva legyenek.

 

 

 

 

 

 

Felvilágosítás és tanítás

A Harmadik Testamentum tartalma látható és hozzáférhetővé lesz  mindenkinek, aki ilyen formáju tudást keres. Institutet felvilágosítást ad a műről a honlapján. Ezen kivül átfogó előadásokat és tanfolyamokat szervezünk Martinus kozmikus világképére alapozva. Az előadásainkat a Klinti nemzetközi Martinus Centerben, történnek. (lásd az ismertetést) és az Institut Koppenhágai házában. (itt főleg skandináv nyelvű érdeklődőknek).

A felvílágosító munka sok más helyen is történik nem csak Martinus Institutban. Vannak információs centrumok, csoportok és egyének más országokban is, akik aktívan részt vesznek ebben a munkában.

 

 

 

 

Lásd a bemutatását (angolul):
Martinus szülőháza
Martinus emlékszobája

 

 

 

 

 

A világmegváltás célja az, hogy az emberek megértsék a létezést és elfogadják az itt nyújtott oktatást az élettörvényekről. Gondoljuk el, mit fog jelenteni, ha valaki ahelyett, hogy bosszankodna a történéseken, az energiáját annak megértésre fordíthatja, hogy miért pont az a helyes, ami éppen most történik, hisz ez az elmúlt időkön alapszik és miért hasznos tapasztalat mindez a jövőre nézve.
(Életkedv 2. Kosmos, 1969/4.)

Történelmi információ

Az Institut megőrzi a legfontosabb információkat Martinus életéről és munkájáról és az „Ügy” történelmi fejlődésről (az „Ügy” Martinus semleges szava arra az érdeklődésre és tevékenységre, ami a munkájával kapcsolatos. E munkának egy része a számos hátrahagyott dolog, levél, fénykép kezelése a későbbi kiadás céljából. Szintén ide tartozik a gyermekkori otthonának és az Institut-ben lévő lakásának megőrzése és bemutatása az érdeklődőknek.

Gazdálkodás és ajándékok
Az Institut működése nagy részben adományokon és örökségeken alapszik. Nagyon hálásak vagyunk azért a gazdasági támogatásért, amit minden évben kapunk különböző országokból a Martinus érdeklődőktől. Az adományokat a Martinus Idealfond kezeli, és a Martinus műveivel kapcsolatos tevékenységre fordítja. Itt olvasható angolul egy ismertető a gazdálkodásunkról, a szervezetről és a vezetőségről.

Ha anyagilag akarod támogatni az Institut munkáját, adományt a következő bankszámlára lehet utalni:

Hitelkártya
Te is hozzájárulhatsz hitelkártyával az adomány gombra kattintva:

Online bank

Átutalhatod adományodat a Martinus Intézet dán bankszámlájára:

Regisztrációs szám 3565,
Bankszámlaszám 0016913170
IBAN: DK07 30000016913170
SWIFT BIC. DABADKKK

Kapcsolat a Martinus Instituttal

Az Institutban rendelkezésre állunk információval és szolgáltatásnyújtással az érdeklődőknek. A recepciónk válaszol kérdésekre, Martinus könyveit árusítja, és az Institut web-üzletének megrendeléseit teljesíti. Bejelentkezéseket fogadunk tanfolyamainkra és a lakás-/házbérlésekre a Martinus Centerben. Lásd itt, hogyan jöhetsz velünk kapcsolatba.