Stjernesymbol i menu


Główne zadania instytutu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut wykonuje wiele zadań związanych z zachowaniem i upowszechnianiem prac Martinusa pod wspólnym tytułem Trzeci Testament.

Jesteśmy miejscem pracy o idealistycznym charakterze, z wieloma wolontariuszami i zaledwie kilkoma  pracownikami, zatrudnionymi na stałe.
Poniżej omawiamy pokrótce niektóre z naszych głównych zadań.

Wydawnictwo i sprzedaż

Instytut posiada własne wydawnictwo, które wydaje dzieła Martinusa zarówno po duńsku, jak i w innych językach (patrz spis literatury). Ponadto dokonujemy umów z wydawnictwami i księgarniami w innych krajach. Do naszych zadań należy również dbałość o teksty i symbole, pozostawione przez Martinusa, które stopniowo zostają przygotowywane i publikowane przez Instytut. Ponadto publikujemy czasopismo Kosmos w wielu językach, patrz np. prezentacja Kosmosu w języku angielskim.

Książki sprzedajemy poprzez naszą księgarnię internetową, a także  bezpośrednio w Instytucie.

Tłumaczenia

Tłumaczenie tekstów Martinusa są dokonywane nieustannie i dotyczą wielu języków. Około 50 osób jest w tej chwili zaangażowanych do tego ważnego zadania w celu upowszechnienia dzieł Martinusa w innych językach. Wszyscy, którzy mają ochotę dopomóc w tym zadaniu, są mile widziani – prosimy o kontakt z Instytutem. Praca nad tłumaczeniem wymaga dobrej znajomości języka, jak i zrozumienia treści analiz Martinusa.

Prawo autorskie i ochrona dzieł

Instytut ma za zadanie zapewnienie, że zawartość tekstów Martinusa i forma wykonanych przez niego symboli nie zostaną zmienione przy publikacjach zarówno w oryginalnym języku, jak i przy tłumaczeniach na języki obce.
Patrz informacja o prawie autorskim.

Instytut gwarantuje , że oryginalne materiały źródłowe i historyczne wydania dzieł zostaną zachowane dla potomności zarówno w formie pisemnej, jak i digitalnej. Instytut gwarantuje ponadto, że poprawki błędów drukarskich itp. zostaną dokładnie udokumentowane.

 

 

 

Objaśnienia i nauczanie

Treść Trzeciego Testamentu jest  ogólnie dostępna dla wszystkich poszukujących tej formy wiedzy. Instytut informuje o  dziełach między innymi przez stronę internetową. Prowadzimy ponadto – na szeroką skalę – kursy i wykłady w oparciu o kosmiczny obraz świata Martinusa. Nauczanie odbywa się w międzynarodowym Centrum Martinusa w Klincie (patrz prezentacja), a dodatkowo w Instytucie w Kopenhadze (tutaj głównie dla zainteresowanych władających językami skandynawskimi).

Prace informacyjne są związane z wieloma innymi miejscami niż Instytut Martinusa. Istnieją centra informacyjne, grupy i pojedyncze osoby w wielu krajach, które aktywnie działają w tym kierunku.

 

 

 

 


Patrz prezentacja (w języku angielskim)
Dom rodzinny Martinusa
Sala poświęcona pamięci Martinusa

 

 

 

Odnowienie świata istnieje po to, aby ludzie potrafili zrozumieć sens istnienia i przyswoić sobie prawa życia, których mogą się w ten sposób nauczyć. Pomyśl, co by to oznaczało, gdyby człowiek zamiast się irytować z powodu tego, co się dzieje,użyłby swojej energii w celu zrozumienia, dlaczego to, co się wydarza, jest właściwe w obecnej sytuacji, która opiera się na przeszłości i ma na celu pomóc nam w przyszłości poprzez zdobyte w ten sposób doświadczenie.
(Livsmodet 2, opublikowany w Kosmosie nr 4, 1969)

Informacja historyczna

Instytut stara się zachować najważniejsze informacje o życiu i działalności Martinusa i o historycznym rozwoju „Sprawy”, które to słowo było jego neutralnym określeniem w stosunku do zainteresowania i wszelkiej działalności, związanej z jego pracą. Dotyczy to między innymi prac, związanych z opracowywaniem szeregu pozostawionych materiałów, takich jak: listy, zdjęcia itp. z zamiarem ich późniejszego opublikowania. Do prac historycznych należy również dbałość o zachowanie jego domu rodzinnego i mieszkania w budynku Instytutu, które są udostępniane dla zwiedzających.

Budżet i darowizny

Duża część  budżetu Instytutu opiera się na darowiznach i spadkach. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc otrzymywaną każdego roku z wielu krajów od zainteresowanych pracami Martinusa. Darowizny są zarządzane przez działający dla dobra ogółu Fundusz Naukowej Wiedzy Duchowej
Instytutu Martinusa i służą jako bezpośrednia pomoc w pracy nad dziełami Martinusa. Czytaj tutaj angielskojęzyczną informację o naszym budżecie oraz o organizacji i zarządzaniu itp.

Kwoty z przeznaczeniem jako pomoc dla Instytutu w jego pracy może być dokonana w następujący sposób:

Karta płatnicza:
Istnieje możliwość dokonania dotacji online poprzez kliknięcie na klawisz dotacji poniżej.

Bank internetowy
Ewentualną darowiznę można wpłacać  na konto Instytutu w Danske Bank,
nr rejestracyjny 3565,
numer konta 0016913170
IBAN: DK07 30000016913170
SWIFT BIC DABADKKK

Kontakt z Instytutem Martinusa

W Instytucie jesteśmy po to, by służyć informacją i pomocą wszystkim zainteresowanym. Nasza recepcja odpowiada na pytania, zajmuje się sprzedażą książek Martinusa i ekspediuje zamówienia otrzymane poprzez sklep internetowy Instytutu. Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie nasze kursy łącznie z wynajęciem mieszkań dla kursistów w Centrum Martinusa w Klincie. Patrz tutaj na kontakt z nami.