Stjernesymbol i menu


Cytaty
 

 

 

Absolutne i najpewniejsze zabezpieczenie żywej istoty przed złym losem jest dokładnie uzależnione od tego, w jaki sposób ona sama ochrania wszystkie inne żywe istoty.
(Livets Bog (Księga życia) 7, odcinek 2447)

Charakterystyczne cytaty z dzieł Martinusa

  

 • Tam, gdzie znika niewiedza, tzw. ”zło” przestaje istnieć.
  (Księga życia 1, odcinek 19)

 • Sztuka to zdolność do wcielenia w materię ”wysoko rozwiniętego intelektu”.
  (Księga życia 4, odcinek 1150)

 • Pełne zrozumienie najwyższych analiz życia i doświadczenie najwyższej  prawdy nie jest możliwe poprzez czytanie analiz.Jest  możliwe jedynie poprzez ich przeżycie.
  (Księga życia 4, odcinek 1062)

 • Miłość, która nie jest wiedzą naukową, nie jest miłością, tak samo jak wiedza naukowa,  nie będąca miłością,  nie jest absolutną wiedzą naukową.
  (Księga życia 7, odcinek 2552)

 • Człowiek ziemski nie jest zwierzęciem w czystym znaczeniu tego słowa, ale też nie jest w pełni rozwiniętym człowiekiem. Jest on rannym uciekinierem pomiędzy dwoma królestwami.
  (Księga życia 1, odcinek 82)
 

 

 

 

 

Najwyższym udekorowaniem, jakie możemy uzyskać, jest nasza życzliwość w stosunku do bliźniego.
(Martinus na zebraniu Rady 22.01.1974)
 • Absolutnie zdrowym duchowym pożywieniem dla człowieka są wszystkie altruistyczne rodzaje myśli(...). Większość chorób organicznych i chronicznych bierze swój początek z błędnych, a tym samym zatruwających organizm, rodzajów myśli.
  (Księga życia 6, odcinek 2026)

 • Podczas gdy maczuga, łuk i miecz były bezpośrednią bronią we wcześniejszych epokach kulturowych w historii ludzkości, tak we współczesnej kulturze ”konto bankowe” lub  domena ”fałszywych podstaw robienia interesów” stały się najbardziej wyrafinowanym morderczym rodzajem broni.
  (Księga życia 4, odcinek 1325)

 • Podczas gdy inteligencja jest w stanie rozwinąć się drogą doświadczeń i poprzez nauczanie, humanitaryzm nie rozwija się w ten sposób. Rozwija się on wyłącznie poprzez doświadczenia  w cierpieniach.
  (Księga życia 7, odcinek 2408)

 • W związku z tym, że nauka stanowi pierwszy krok do wiedzy o świecie i o istnieniu, jest ona zatem tylko peryferium świata kosmicznego lub duchowego. Jest ona świtem kosmicznej świadomości. Stanowi świeży powiew morza. Współczesna nauka jest w rzeczywistości niezbitym dowodem na  wzrost świadomości duchowej w ludziach ziemskich.
  (Księga życia 1, odcinek 180)

 • Dopóki istnieje kwiat, nie da się wymazać pamięci o  lepszym , wyższej rozwiniętym świecie.
  (Księga życia 1, odcinek 183)
 
 • Ukrzyżowanie na Golgocie nie było żadnym pomniejszym wydarzeniem. Było ono kosmicznym wydarzeniem we wszechświecie. Poprzez ducha wszechobejmującej miłości i swą pierwotną świadomość istniejącą w Zbawicielu na krzyżu, Bóg dokonał przemieszczenia wielomilionowej podstawy kultury całej ludzkości, gdzie zasada ”ataku” i ”obrony” zostala zastąpiona zasadą ”przebaczenia".
  (Zintelektualizowane chrześcijaństwo, odcinek 28)

 • Cierpiętnictwo i radość są w takim samym stopniu niemożliwe do połączenia, jak olej i woda.
  (Nienaturalne zmęczenie, rozdz. 9, książki małego formatu nr 16c)

 • Pomiędzy organizmem ziemskiego człowieka a organizmem drapieżnika istnieje znaczna  różnica w rozwoju, która powoduje, że pożywienie wegetariańskie jest naturalnym pożywieniem dla człowieka, podczas gdy pożywienie zwierzęce jest naturalne dla drapieżników i innych  mięsożernych gatunków zwierząt.
  (Wieczny obraz świata 4, odcinek 38, 17)