Stjernesymbol i menu


Citáty
 

 

 

Absolútne jediná ochrana žijúcej bytosti proti zlému osudu je spôsobená presne tou ochranou, ktorú táto bytosť sama dáva všetkým iným živým bytostiam.
(Kniha života 7, časť 2447)

Charakteristické citáty z Martinusových diel.

  

 • Kde je odstránená nevedomosť, tam tzv. „zlo“ prestáva existovať.
  (Kniha života 1, časť 19)

 • Umenie je schopnosť vteliť „vysokú intelektualitu“ do hmoty.
  (Kniha života 4, časť 1150)

 • Úplné pochopenie najvyšších analýz života a pomocou nich aj prežite najvyššej pravdy nie je možné získať len čítaním analýz.Toto pochopenie je možné získať len ich skutočným prežívaním.
  (Kniha života 4, časť 1062)

 • Láska, ktorá nie je poznaním, nemôže byť láskou, rovnako ako poznanie ktoré nie je láskou, nie je žiadnym poznaním.
  (Kniha života 7, časť 2552)

 • Pozemský človek nie je zviera v čistej forme, ale tiež nie je ani dokonalým človekom. – Je zraneným utečencom medzi dvoma ríšami.
  (Kniha života 1, časť 82)
 

 

 

 

 

Najvyššou ozdobou ktorú môžeme mať, je naša láskavosť k blížnemu.
(Martinus na porade 22.01.1974)
 • Úplne  zdravou duchovnou stravou pre človeka sú všetky druhy nesebeckých  myšlienok (...)  Väčšina vnútorných organických chorôb pochádza zo špatných a teda jedovatých druhov myšlienok.
  (Kniha života 6, časť 2026)

 • Kým v dejinách ľudstva boli priamou zbraňou kyjak, luk a meč, v modernej kultúre sa vraždiacou zbraňou stalo „bankové konto“ a a tzv. „zásada falošného obchodovania“
  (Kniha života 4, časť 1325)

 • Inteligencia sa môže vyvíjať skúsenosťou a vyučovaním, ale humanita sa vyučovaním vyvíjať nemôže. Môže sa vyvíjať len skúsenosťami z utrpenia.
  (Kniha života 7, časť 2408)

 • Preto že veda je prvým začínajúcim poznaním o univerze a živote, následkom toho sa stala perifériou kozmického a duchovného sveta. Je začínajúcim kozmickým vedomím. Je čerstvým morským vánkom v blízkosti mora. Moderná veda je skutočne neotrasiteľným dôkazom o zduchovňovaní pozemského ľudstva
  (Kniha života 1, časť 180)

 • Kým tu budú kvety, spomienka na vyšší svet nemôže vyhasnúť.
  (Kniha Života 1, časť 183)
 
 • Ukrižovanie na Golgote nebolo nejakou malou udalosťou. Bola to kozmická svetová udalosť. Svojim duchom všelásky a svojim primárnym vedomím cez ukrižovanie spasiteľa sveta na kríži, Boh obrátil milióny rokov trvajúci základ kultúry ľudstva od „princípu útočenia“ a „princípu obrany“ na „princíp odpustenia“.
  (Intelektualizované kresťanstvo, časť 28)

 • Martýrstvo a radosť nemôžu ísť spolu, rovnako ako olej a voda.
  Neprirodzená únava, kapitola 8, brožúrka č. 16c)

 • Medzi organizmom pozemského človeka a organizmom dravého zvieraťa je veľký vývojový rozdiel, pôsobiaci tak, že vegetariánska strava je pre človeka prirodzená, zatiaľ čo mäsitá strava je prirodzená pre dravce a iné mäsožravé zvieratá.
  (Večný obraz sveta 4, časť.38.17)