Stjernesymbol i menu


Kto je Martinus?
 
Martinus 90-ročný: foto © Mischa H. Lim
Martinus
„Časť domu mala slamenú strechu a na jednej strane strecha bola až po zem. Počas zimy, keď bol sneh a náš otec nebol doma, moji spolužiaci sa zabávali tým že sa spúšťali na sánkach od komína nadol po streche.
(z knihy Pamäti od Martinusa)

Martinus žil v Dánsku (1890-1981). Je známy svojim rozsiahlym duchovno-vedeckým dielom, ktoré má spoločný názov Tretí Zákon.

Jeho život obsahuje rozprávanie o chudobnom, málo sčítanom dedinskom chlapcovi zo severného Jutlandu, ktorý bol neznámy predtým, než ako 30 ročný prežil hlbokú zmenu vedomia, ktorá mu umožnila opísať duchovno-vedecký obraz sveta. Po tom pracoval počas takmer 60 rokov na opisovaní a rozširovaní tohto obrazu sveta, ktorý sa nazýva Martinusova kozmológia a Martinusova duchovná veda.

Rodičovský dom
Martinus barndomshjem

Nemanželské dieťa – Chudobné podmienky a obmedzená možnosť navštevovať školu.

Martinus sa narodil 11. augusta 1890 na okraji severojutlandského  mesta Sindal. Jeho rodný dom „Moskilvad“, ktorý je teraz otvorený pre záujemcov, svedčí o chudobnom detstve. Matka bola slobodná a pracovala ako gazdiná.

Martinusova matka, asi v roku 1893
Martinus' mor

Nemala možnosť starať sa o chlapca, preto vyrastal u svojho strýka v chudobných pomeroch v dome „Moskilvad“.

V miestnej dedinskej škole sa vyučovanie obmedzovalo na hymnické verše, katechizmus, zemepis, aritmetiku a niečo z histórie Dánska a prírody – vcelku šesť hodín týždenne v lete a 30 hodín týždenne v zime.

Podľa miestneho misijného kňaza, bol Martinus ako „mimomanželské“ dieťa odsúdený na večnú záhubu, ale Martinus tomu nemohol veriť.

 
Jeho matka pred rodičovským domom, 1900
Martinus ako 11 ročný
Martinus 11 år

Skutočne už vtedy mal Matinus dôverný osobný vzťah k Bohu. Rozprával, že ak sa mucha topila v krčahu mlieka, on sa ju snažil zachrániť, ak by to neurobil, nemohol by očakávať, že by mu Boh pomohol, keby to on potreboval.

Mladosť a praktická práca
Po birmovke sa Martinus stal kováčskym učňom. Musel ale s tým prestať, lebo bol príliš slabý na takú ťažkú prácu. Namiesto toho sa stal poľnohospodárskym robotníkom. V roku 1910 sa vyučil za mliekara a pracoval v rôznych mliekárňach v Dánsku, až kým sa nepresťahoval do Kodane v roku 1917. Tu pracoval ako strážnik a poštár až do roku 1920. Potom sa zamestnal ako úradník v mliekárni Enigheden.

 
Martinus vo svojej uniforme nočného strážnika (1918)

  

Čo je dôležité pre čitateľov nie sú duchovné zážitky ktoré som mal, ale následky vytvorené týmito zážitkami. Tieto môžu byť viac-menej kontrolované každým morálnym, nestranným človekom. Týmto následkom je celé moje dielo a prejav.
(O zrode môjho poslania, Brožúrka č. 4, kap.20)
Martinus píše Livets Bog (Knihu Života). Martinusov inštitút 1955
“Tie talenty ktoré som dosiahol počas mojho vývoja, sú len tým čo všetci ľudia predo mnou dosiahli, a čo všetcí ostatní po mne dosiahnu, úplne všetci bez vynimky.”
(Intelektualizované kresťanstvo, časť 5)

 

Rok 1977, foto: © Mischa H. Lim

Ale Martinus túžil vo svojom živote po niečom viac ako byť len v úrade a písať celý deň len čísla. Určitý čas sa cítil priťahovaný k myšlienke stať sa misionárom, ale znova sa toho vzdal preto že nesúhlasil s vtedajšou interpretáciou mnohých kresťanských dogiem. Čoskoro sa ukázalo že Martinus dostal svoju vlastnú životnú misiu.

Kozmické vedomie v 30-rokoch
V marci roku 1921 sa udiala rozhodujúca zmena v jeho živote. Prežil niekoľko silných duchovných zážitkov, ktoré znamenali hlboké rozšírenie jeho vedomia. V knihách: Okolo zrodenia mojej misie a Intelektualizované kresťanstvo podrobne a pekne rozpráva o všetkých, pre neho samého, neočakávaných duchovných zážitkoch.

Martinus 30-ročný

V úvode Knihy života 1 píše:
„Kozmický krst ohňom, ktorý som prežil, a ktorého podrobnosti tu nemôžem opisovať, zanechal fakt, že boli vo mne aktivizované úplne nové schopnosti vnímania. Tieto schopnosti mi umožnili, - nie len v zábleskoch, - ale naopak, v stálom bdelom stave denného vedomia, vidieť za fyzickým svetom všetky duchovné sily, neviditeľné príčiny, večné zákony sveta, základné energie a základné princípy. Tajomstvo života sa tým predo mnou odkrylo. Stal som sa vedomým o živote univerza a bol som zasvätený do božieho tvoriaceho princípu. (Kniha Života 1, časť 21).

Tento nový stav vedomia, ktorý Martinus získal ako 30-ročný, on sám nazval ako „kozmické vedomie“. Predpokladom pre kozmické vedomie je vysoko vyvinutá schopnosť intuície, ktorá sa u všetkých ľudí skôr či neskôr vyvinie.

Práca na kozmickom obraze sveta

Keď Martinus dostal svoje kozmické vedomie, musel sa ho naučiť používať. Rýchlo pochopil, že je pre neho nevyhnutnosťou stať sa vegetariánom. Tiež si uvedomil, že nestačí opísať svoje duchovno-vedecké analýzy len vo svojom voľnom čase. Toto bol začiatok niekoľkých veľmi úsporných rokov, keď Martinus žil z podpory dobrosrdečných ľudí, ktorí chápali, že je dôležité, aby sa venoval svojej misii. Prvý diel jeho hlavného diela Kniha Života bola pripravená na vydanie v roku 1932 a potom nasledujúcich 50 rokov pokračoval vo svojom diele, ktoré pozostávalo z mnohých strán textu, kresieb symbolov a veľkého množstva prednášok.

Dôležitá časť jeho misie pozostáva z objasňovania vývoja kresťanstva a iných náboženstiev  do budúcej formy, ktorá sa zhoduje s úrovňou vedomia moderného intelektuálneho človeka. Preto tiež charakterizuje svoje dielo ako intelektualizované kresťanstvo a dal mu spoločný názov Tretí Zákon.
Týmto zjednocuje roztrieštené vedecké a náboženské spôsoby myslenia do novej duchovnej vedy, o ktorej predpokladá, že sa stane základom pre budúci vývoj ľudstva.

Veľká osobnosť bez kultu osobnosti.

Martinus vo svojom apartmáne v Martinusovom Inštitúte, 1978

Pre Martinusa bolo rozhodujúce, že sa nevytvorila žiadna forma sekty alebo členstva týkajúca sa jeho životného diela. A on sám sa vôbec nechcel stať objektom kultu osobnosti. Do jeho misie sa nehodilo byť šéfom nejakého kultu alebo spoločenstva veriacich. Hlavným zmyslom jeho života bolo napísať a odovzdať svoje kozmické poznanie. V malej materialistickej krajine, ako bolo Dánsko, mohol rozvinúť túto prácu bez toho, aby to niekto spozoroval. To ale neznamenalo, že by žil izolovane. Vždy bol veľmi milý a našiel si čas odpovedať na otázky, ak sa ľudia na neho obrátili. V podstate bol človek veselý a priateľský, ktorý sa tešil prítomnosti dobrých priateľov. Z dôvodu toho, že mal vyvinuté obidva póly, nemal partnerku ani rodinu. Na zvyčajnú otázku na túto tému odpovedal ochotne a veselo, že už sa oženil s celým ľudstvom.

Martinus  býval vo svojom malom apartmáne na prvom poschodí Inštitútu až do svojej smrti v roku 1981. Ale jeho „Cela“ existuje ďalej, a zažíva trvale rastúci záujem medzi duchovnými hľadačmi v mnohých krajinách sveta.

Vnútrajšok apartmánu, ktorý je zachovaný ako pamätná izba.