Läs och sök i Tredje testamentet
Sökord:
Hela ord     Början av ord 
Hjälp   
 LB1     LB2     LB3     LB4     LB5     LB6     LB7     DEV5   

Vägledning i avancerad sökning

Här kan du söka i Tredje Testamentet av Martinus. Sökningen hittar de meningar i Martinus verk som markerats, och som innehåller de inskrivna sökorden och sökuttrycken. Skriv in ett eller flera sökord, ett eller flera uttryck och fraser eller både sökord och fras/er. I sökresultatet kan du klicka på en länk under meningar som hittats och öppna hela textstycket.

Exempel på sökord Meningar med gröna ord finns, meningar med röda ord finns inte
kärlek Kärlek - kärlek - kärlekförmåga - nästakärlek
kärleksförmåga Kärlek - kärlek - kärleksförmåga - nästakärlek
(Ett längre sökord hittar färre meningar)
kärlek (+ Början av ord) Kärlek - kärlek - kärleksförmåga - nästakärlek
kärlek (+ Hela ord) Kärlek - kärlek - kärleksförmåga - nästakärlek
det goda det goda - det godas tjänst - det så kallade "goda" 
(Alla nyckelord skall finnas i meningen, ordningsföljden och placeringen spelar ingen roll. Använd upp till tio sökord.)
"det goda" det goda - det godas - det så kallade "goda"
(Sökning efter exakt uttryck eller fras)
"det goda" onda "det goda" och "det onda"
(En kombination av uttryck och ord)
inTuiTION Intuition - intuition
(Små eller stora bokstäver har ingen betydelse)

Uppdateringar

Läs- och sökfunktionen uppdateras med flera band så småningom.