Nyhet

500 000 dkr till nya former för förmedling

16.04.2018

Ett av Martinus Instituts viktigaste syften är att förmedla kunskapen om Martinus andliga vetenskap. För att stärka insatsen på detta område, har rådet för Martinus Institut därför avsatt en pott på 500 000 dkr för att möjliggöra igångsättande av nya aktiviteter.

Pengarna kan användas för att genomföra aktiviteter på Martinus Institut, Martinus Center, Klint, eller för digitala projekt.

Förmedlingsprojektet koordineras av institutets idégrupp (Idegruppen til fornyelse af formidlingen), som består av Per Jan Neergaard och Lennart Pasborg. Idégruppen kommer under loppet av våren 2018 även att presentera ett detaljerat upplägg och en idélista med en rad konkreta förslag till projekt.

Men redan nu uppmanar vi alla intresserade att komma med egna förslag.

Konkreta förslag kan mailas till perjan@martinus.dk och lennart@pasborg.dk, som bägge två gärna svarar på frågor.

Man kan delta på två sätt
Alla intresserade kan anmäla sig som deltagare till ett av de projekt som kommer att föreslås, och man kan också ansöka om pengar för att genomföra sitt eget projekt. Alla inkomna projekt bedöms av Idégruppen, som tillsammans med institutets ekonomiska utskott (Økonomisk Udvalg) skickar vidare lämpliga projekt för slutgiltigt godkännande i rådet.

Projekt som sätts igång ska ha en projektledare som sätter samman en passande arbetsgrupp. Projektledaren är ansvarig för utarbetande av projektbeskrivning och budget. Det ekonomiska utskottet hjälper gärna till med detta. Kontakta Peter på  peter@martinus.dk.

Tänk utanför ramarna
Vi vill gärna ha nya idéer från många intresserade, så tveka inte att komma med förslag. Alla är välkomna.

Projekten kan handla om att göra upplevelsen av besöket i Martinus Center, Klint, mer intressant och inbjudande. Inredning, innehåll i retreatvistelser, vad kan centret användas till? Hur gör vi centret till ett internationellt undervisnings- och kulturcentrum i den nya världskulturens anda?

Hur får vi mer liv på Martinus Institut? Ska vi ha en annan inredning, vilka nya aktiviteter borde vi ha? Vad ska de besökande mötas av, när de besöker institutet? Vad kan institutet användas till?

I dessa tider finns det en snabb utveckling när det gäller det sätt som muséer, undervisningsinstitutioner och kulturinstitutioner förmedlar vetande och kunskap på. Det har plötsligt blivit mer spännande att gå på museum – även digitalt! Kanske kan vi överföra idéer och erfarenheter från helt andra verksamheter. Några av er kanske har goda erfarenheter från andra områden och domäner, som kan ”översättas” och göras användbara hos oss. Välkommen med dina idéer!

Vänliga hälsningar
Martinus Instituts ekonomiska utskott (Økonomisk Udvalg), 13 mars 2018