Nyhet

Årsräkenskaperna för 2017

15.09.2018

Tillfredsställande resultat på 1,3 milj. dkr

Det är med stor glädje vi kan presentera årsräkenskaperna för 2017 med ett nettoöverskott på 1,3 milj. dkr efter skatt och en balans med ett egetkapital på 34,5 milj. dkr.

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut har från den 1 januari 2017 fusionerats med Sam Zinglersens Fond, som äger Martinus barndomshem i Sindal, och 2017 är således det första räkenskapsåret för den sammanslagna fonden.

Det är således en god start för den sammanslagna fonden, och Rådet för Martinus Institut anser att årets räkenskapsresultat är tillfredsställande. Vi kan dessutom upplysa om att vi under 2018 förväntar oss ett nettoöverskott på över 5,0 milj. dkr, eftersom Martinus Institut har beaktats av mycket generösa testamentsgivare.

Förvaltningsberättelse och årsräkenskaper kan läsas här på webben, där även tidigare års redovisningar återfinns.