Nyhet

Martinus Instituts integritetsskyddspolicy

01.08.2018

Som en följd av EU:s nya persondataförordning har Martinus Institut formulerat en integritetsskyddspolicy för att underlätta förståelsen av vilka personuppgifter vi samlar in och varför.

Syftet med EU:s persondataförordning är att styrka medborgarnas rättigheter genom att ge större kontroll över egna persondata. Det gäller inte minst gentemot stora it-företag som Google och Facebook men alla privata företag och organisationer såväl som offentliga myndigheter omfattas av de nya reglerna som trädde i kraft 2018-05-25.

Integritetsskyddspolicyn beskriver huvudsakligen vad vi använder personuppgifter till, t.ex. utskick av Kosmos, bokning av kurser och försäljning av böcker samt att insamlade uppgifter alltid erhållits direkt från abonnenten/kursdeltagaren/kunden själv. Dessutom står det att vi endast sparar data så länge det behövs och att vi säkrar data mot tillgång för utomstående, manipulation, radering samt dataförlust. Och slutligen nämns vilka rättigheter du som abonnent/kursdeltagare/kund på Martinus Institut/Martinus Center har när det gäller dina personuppgifter.

Se vår integritetsskyddspolicy i sin helhet här (danska).