Nyhet

Svar till kritiker och ny redogörelse

01.09.2018

Kära Martinusvänner!

Som tidigare meddelats kan MI få kritik gällande praktiska förhållanden eller för vårt sätt att leva upp till arvet efter Martinus. Vanligtvis är kritiken konstruktiv med bra förslag på hur vi kan göra saker bättre - för övrigt helt i linje med vår notis Kritik bör vara kärleksfull.

Ibland möter vi dock kritik av en mer negativ art. Den kan gå ut på att vi påstås inte ha förmågan att arbeta i kontakt med Martinus analyser, till exempel inte ha undersökt den andligt vetenskapliga bakgrunden till att driva en upphovsrättssak, eller att vi inte följer Martinus riktlinjer för publicering av verket utan rent av “förfalskar” det.

Nyligen kom en kritiker med så många påståenden som byggde på missförstånd och felupplysningar att rådet sett sig tvunget att korrigera dem i en längre svarsskrivelse.

I förlängningen av det har vi tillsammans med språkgruppen använt tillfället till att beskriva underlaget för MI's återutgivningspraxis i en ny redogörelse med utgångspunkt i Martinus efterlämnade riktlinjer, särskilt beträffande rättskrivning, modernisering av språket och rättande av fel i verket.

Svarsskrivelsen kan ses här (danska).

Och redogörelsen här (danska).

Kärleksfulla hälsningar
rådet för Martinus Institut