Nyhet

Två nya suppleanter i Rådet för Martinus Institut

13.03.2018

Martinus Institut har den stora glädjen att meddela att två nya suppleanter just har utsetts till styrelsen (rådet) för Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Då rådet för närvarande är fulltaligt, kommer de två nya suppleanterna först att träda in efter hand, allt eftersom de nuvarande medlemmarna avgår.

Jens Christian Hermansen
Jens Christian (född 1976) är fil. dr i sociologi och extern lektor vid Köpenhamns Universitet. Han har under ett antal år arbetat med undervisning och forskning. Jens Christian har känt till Martinus kosmologi sedan 1997. Han är i dag involverad i undervisning, konferenser, videoprojekt och redaktörsarbete i tidskriften Kosmos. Han bor nära Martinus Center Klint på Solgården, som han håller på att renovera tillsammans med sin fru Andrea.

Kenneth Ibsen
Kenneth Ibsen (född 1974) är utbildad civilingenjör och anställd vid Miljøstyrelsen (miljömyndighet som ligger under danska Miljöministeriet) som IT-projektledare. Han har intresserat sig för Martinus kosmologi, ända sedan han kom i kontakt med den som 16-åring, och har läst det mesta av litteraturen på området. Kenneth är med i Undervisningsgruppen och håller regelbundet föredrag i Martinus Center, Klint. Han är också aktiv ordförande i Dansk Vegetarisk Forening som har upplevt en stor tillväxt under de senaste åren. Kenneth flyttar till Sydfyn i mitten av 2018 tillsammans med sin flickvän Lise