Stjernesymbol i menu


Upplysning om Martinus Världsbild
 

Institutets upplysningsarbete

Martinus världsbild skall göras synlig och tillgänglig för alla som söker efter denna form av kunskap. Från institutets sida bidrar vi till upplysningsarbetet dels här via hemsidan, dels via broschyrer och informationsblad och – inte minst – via våra kurser och föredrag.

En gemensam uppgift för de intresserade

Upplysningsarbetet är inte bara en uppgift för Martinus Institut. Alla intresserade är i själva verket med om att sprida kännedomen om de kosmiska analyserna. Ett viktigt bidrag består i att vi alla var och en inspirerar till praktiserandet av den nya humana vänskapskulturen, som utgör ett kärnelement i de kosmiska analyserna.

 

Bina skall komma till honungen

Martinus använde själv uttrycket att ”det är bina, som skall komma till honungen”, för att understryka att man inte skall missionera eller göra reklam för hans arbete.

Han lade stor vikt vid att information och upplysning får en nykter och saklig karaktär som syftar till att inspirera de människor, som han kallade för ”de naturligt intresserade”, till att själva studera hans verk. Då hans kosmiska analyser ”talar för sig själva” har informationen först och främst till syfte att vara en ”aptitretare”, som leder den intresserade fram till självstudier och fördjupning i verket.

Alla kan bidra

Alla intresserade är fria att upplysa om Martinus kosmologi och verket Tredje Testamentet  –  bara upphovsrätten följs. Man kan bilda studiecirklar, hålla föredrag och kurser, göra hemsidor, skriva artiklar och böcker eller föra ut andra former av informationsaktiviteter.

De intresserade uppmanas följa Martinus rekommendation om att endast informera där det faller sig naturligt, och endast på ett sådant sätt att mottagarna känner sig fria att själva söka ytterligare upplysningar, om de önskar det. Om det redan finns aktiviteter på den lokala platsen eller i närheten rekommenderas att nya initiativ sker i harmoni med dessa lokala aktiviteter och deras arrangörer.