Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Livets Bog är inte "allena saliggörande". Okunnighetens symtom. Heliga böcker och väsen och livets bildgalleri   10. I anslutning till de förut givna upplysningarna har jag vidare funnit det lämpligt att på förhand ge en överblick över de toleranta och obundna former under vilka Livets Bog gör sin entré i jordklotets tankesfär, i hopp om att därigenom underlätta för den studerande att finna den för honom själv lyckligaste eller lämpligaste inställningen till denna bok. Det är således min avsikt att göra läsaren införstådd med, att den universella världsbild eller den eviga visdom som tillförts mitt medvetande genom en gudomlig, faderlig korrespondens i form av livets direkta tal, och vars vidare transformering i form av Livets Bog det blivit mitt privilegium att manifestera för världen i kraft av det vetande som denna manifestation är identisk med, på inget sätt fordrar eller gör anspråk på att vara något så kallat "allena saliggörande", eftersom dylika fordringar eller anspråk aldrig kan ställas eller existera utan att vara okunnighetens symtom eller kännetecken. Fadern, försynen eller allmakten låter nämligen aldrig en enstaka manifestation, vad eller vem den än månde hänföra sig till, vara mäktig nog att göra alla andra manifestationsformer överflödiga, utan begagnar sig i lika hög grad av alla existerande manifestationer tillsammans för att iscensätta den till varje enskilt väsens hopp och längtan anpassade saligheten, och låter därigenom varje levande väsen framträda som en absolut oumbärlig rollinnehavare i den sagolika berättelse som heter tillvaron. Ett enskilt väsens manifestationer, hur strålande och fullkomliga de än må vara, kan därför i sig själva aldrig vara mäktiga nog att göra alla övriga former av försynens eller allmaktens påverkan på väsendena överflödiga. Vi har därför aldrig sett och kommer aldrig någonsin att få se, att ett så kallat "heligt väsen" eller en så kallad "helig bok" kan utgöra mer än en enstaka nyans eller en bråkdel i det mäktiga samspel av krafter som varje dag visar sig för oss som ett levande illustrerat bildgalleri, där universa, solar, planeter och väsen, med sina säregna skönhetsformer och inspirationsvärden, svävar förbi våra - allt efter utvecklingsnivå och uppfattningsförmåga - mer eller mindre förundrade ögon.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.