Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Väsendena och ödet  2. Eftersom upplevelsen av livet endast kan existera i form av en växelverkan mellan två former av energi, nämligen den från universum i form av vår omgivning, och den från vårt eget inre utstrålande energin i form av vår manifestation, och denna växelverkan i form av livsupplevelsen just är identisk med skapandet av vår tillvaro, blir det alldeles tydligt att var och en av oss utgör en icke obetydlig faktor vid detta skapande av vårt öde - särskilt som vi ju inom ett visst område äger en så kallad "fri vilja".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.