Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Upplysningar om mig själv. Jag genomgår en andlig process, får "kosmiskt medvetande"  20. Till upplysning om mig själv kan jag endast meddela, att min förmåga att uppleva livet på det sätt som beskrivits i detta företal, uteslutande beror på realiteter som kommer att belysas mer ingående längre fram i Livets Bog under beteckningen "den stora födelsen". Här i företalet ska därför endast nämnas, att denna födelse är identisk med utlösningen av en överfysisk eller andlig process, som inträder i varje individs medvetandekultur när denna bringats fram till manifestation av ett för kärlek, intelligens och intuition särskilt avpassat utvecklingsstadium. Därigenom följer just att de i detta väsen boende latenta, överfysiska eller andliga förmågorna kommer till utlösning, och därvid skänker individen en motsvarande andlig eller kosmisk förnimmelsehorisont, i vilken han fundamentalt upplever sin egen odödlighet, livets mening och den eviga Gudomen. Under nuvarande inkarnation upplevde jag denna andliga process i dess fulla vidd då jag var trettio år. Efter att upprepade gånger ha gått igenom dess starka vita och gyllene elddop, upptäckte jag att jag hade fått helt nya förmågor. Jag började liksom kunna skåda in i själva evigheten.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.