Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Inledning
Kapitel 1
Världssituationen
Det "goda" och det "onda"   23. När man från en bestämd synpunkt riktar sin blick ut över alla existerande tillstånd i världen, är det inte svårt att särskilja dem i två grupper, där den ena representerar allt som hör hemma under begreppet "behag", medan den andra på samma sätt representerar allt som vi vant oss att beteckna som "obehag". Dessa båda realiteter visar sig i sin tur vara identiska med det så kallade "goda" respektive det så kallade "onda".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.

 

 

Tillbaka till sidan med vanlig layout © Martinus Institut