Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Världsalltets grundenergier
Kapitel 7
Grundenergierna och tillvaroplanen
Allt är energi. Varje upplevelse identisk med en gudomlig välsignelse   253. Allt vi kommer i beröring med, allt som vi är i stånd att förnimma, vare sig det är ljud, färg eller ljus - eller kort sagt allt som tillsammans utgör vår upplevelse av livet, visar sig i sin grundanalys vara identiskt med "energi" eller "rörelse". När vi med vår syn upplever flytande, fasta eller gasformiga ämnen, när vi upplever åsynen av sköna landskap med gyllene skyar, blå himmel, land och hav, när vi beskådar praktfulla byggnadsverk, arkitektur och konst, eller när vi observerar de levande väsendenas mångfald av från varandra avvikande kroppsformer, vill detta alltså i själva verket säga att vi endast upplever en mängd olikartade former av rörelse eller vibration, inför vilkas inbördes konstellationer eller kombinationsförhållanden våra sinnesorgan reagerar. Och denna reaktion är således identisk med varje realitet som kan framträda såsom "en upplevelse" för det levande väsendet En upplevelse måste alltså i sin kosmiska analys alltid vara liktydig med en energikombination, som genom sitt speciella kombinationssätt skapar en motsvarande speciell reaktion i det levande väsendets sinnesorgan, varigenom upplevelsen just blir präglad av en från andra upplevelser särskild, avvikande karaktär. Och livsupplevelsen får därigenom den detaljrikedom och kolorit som betingar att den aldrig under några omständigheter kan existera utan att i sin högsta grundanalys betecknas som "en gudomlig välsignelse" för det levande väsendet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.