Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 6 i nytt fönster    

 

Symbol nr 6
Den eviga gudomen och väsendenas förnimmelseförmåga
Tillvaroplanen, de levande väsendena och deras förnimmelseförmåga uttryckta på symbolen   262. På symbol nr 6 ges en överblick över energiernas genomträngningsförmåga eller deras huvudsakliga värde som material för det levande väsendets förnimmelseförmåga, samt deras inbördes plats och förhållande till varandra. I nedre vänstra hörnet ser vi en trappformation; den visar de olika rikenas plats i världsplanen. Det nedre röda trappsteget är alltså uttryck för instinktenergins vibrationsfält eller den form för upplevelse av livet som vi kallar "växtriket". Därefter ser vi - om vi följer trappan nedifrån och uppåt - de övriga grundenergiernas verkningsfält, nämligen: djurriket, människoriket, visdomsriket, den gudomliga världen och salighetsriket. Vid vart och ett av dessa trappsteg finns en liten vit triangel; denna är symbol för ett levande väsen. Att detta tecken här i Livets Bog valts till symbol för det levande väsendet beror på detta väsens treeniga grundanalys eller identitet som "en treenig princip". Triangeln skall alltså visa att trappstegen utgörs av levande väsen. På symbolen ser vi att det från varje levande väsen utgår strålar; dessa strålar skall vara uttryck för ifrågavarande väsens förnimmelseförmåga. Av färgen ser vi vilken grundenergi som är den bärande i väsendets förnimmelseförmåga. Samtidigt ser vi också här hur de överliggande energierna genomtränger de lägre, vilken omständighet i sin tur ligger till grund för väsendenas plats i denna trappformation.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.