Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 7 i nytt fönster    

 

Symbol nr 7
Världsenergiernas organisation eller utvecklingsstegen
Den mellersta raden av steg eller "grundenergizonerna"   273. Symbol nr 7 föreställer en trappformation med steg av olika storlek. Den mellersta raden av steg har vi redan från den förra symbolen lärt känna som uttryck för tillvarons sex tillvaroplan eller riken. Av färgerna ser vi vilka grundenergier som ligger till grund för rikena och som dessa fått sina namn efter. De levande väsendenas utveckling från en lägre till en högre form av tillvaro symboliseras alltså genom dessa steg, vilka då är uttryck för de stora fundamentala grundstadier som alla levande väsen utan undantag måste passera. Vi ser av färgerna att stegen eller stadierna upprepas, på så sätt att vart sjunde steg uppvisar samma grundenergi. Eller: när man passerat sex energizoner, möter man samma zoner på nytt. Detta vill säga att var och en av de sex olika zonerna - växtriket, djurriket, människoriket osv. - i sin utsträckning från ofullkomlighet till fullkomlighet är oändlig, och att det därför inte finns någon gräns för hur ofullkomligt eller hur fullkomligt ett sådant rike kan manifesteras. Men till följd av eviga lagar, som inte är identiska med resultat av föregående tänkande, och vilkas analyser vi senare skall återkomma till, befordras inte väsendenas utveckling ständigt inom ett och samma rike, ty då skulle dessa väsen aldrig någonsin kunna komma utanför det rike de för tillfället befinner sig i. Väsen som befinner sig i djurriket måste då alltid förbli djur, och människor måste för evigt förbli människor, liksom växter och mineraler alltid måste förbli oförändrade. Men detta är ju motsatsen till vad som är ett faktum i tillvaron. När man fått sina andliga förmågor eller kosmiska sinnen tillräckligt utvecklade, får man bevittna att väsendenas utveckling går genom ett avsnitt av växtriket in i djurriket, för att sedan, när de passerat ett avsnitt av detta rike, gå vidare in i människoriket osv., till dess väsendena passerat ett avsnitt av samtliga riken. Då glider de åter in i växtriket, men passerar nu inte samma avsnitt som förra gången, utan ett nytt och fullkomligare avsnitt av detta rike, och på så sätt fortsätter det genom alla rikena såsom tidigare, men ständigt passerande nya och fullkomligare avsnitt i vart och ett av dem. På symbolen är vart och ett av de här nämnda stegen således inte något uttryck för hela området av den grundenergizon vars färg det bär, utan visar bara ett enstaka avsnitt av området, samtidigt som det markerar detta avsnitts förhållande till de övriga grundenergizonernas avsnitt i den ordningsföljd som de passeras av det levande väsendet i dess utveckling.
      Eftersom varje steg med samma färg i symbolens mellersta stegrad alltså betecknar samma grundenergiområde - fastän var sitt avsnitt av detta - kan denna stegrad av den anledningen sägas symbolisera "grundenergizonerna".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.