Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 8 i nytt fönster    

 

Symbol nr 8
Livets väg. Kosmiska utvecklingsbanor
Utvecklingsstadier, livet och livets väg   278. Hela världsalltet utgör i en av sina stora analyser, såsom vi i det föregående har sett, en evigt fortgående förvandlingsprocess, som av det levande väsendet förnims som fullkomliggörelse, och av den anledningen har vi kunnat uttrycka eller symbolisera denna genom en trappformation, uppför vars steg alla levande väsen utan undantag rör sig i form av utveckling. Eftersom dessa steg, vilka ju i sin analys är detsamma som vad vi i dagligt tal kallar "utvecklingsstadier", alltså passeras av alla levande väsen, och då dessa så tillsammans är identiska med den realitet vi kallar "livet", kan den samlade raden av dessa steg därmed sägas vara den absolut sanna eller verkliga livets väg.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.