Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Kapitel 2
Den gudomliga skaparprincipen
Huvudfaktorn i "X 2"   33. För att förstå den ovannämnda nya andliga världsimpulsen, är det här nödvändigt att dröja något vid en stor andlig eller kosmisk realitet, vars yttringar på otaliga sätt visar sig i världsalltet, och vars verkningar är av en så allhärskande natur, att den blir den absolut oundgängliga förutsättningen för all utveckling och därmed utgör den bärande grundprincipen i all form av livsupplevelse. Denna mäktiga princip har jag här i Livets Bog gett namnet "den gudomliga skaparprincipen". Vad gäller denna princips högre kosmiska analys kan man säga att den är absolut evig till sin natur, därför att den - liksom tillvarons övriga stora huvudprinciper - inte utgör ett resultat av föregående tänkande. Den är därför liksom dessa namnlös i sin högsta analys, men kan genom sina verkningar identifieras som huvudfaktorn i den stora kosmiska realitet som senare i Livets Bog beskrivs som "X2".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.