Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 1 i nytt fönster    

 

Symbol nr 1
Jordklotets kosmiska strålglans
Individernas uppåt- och nedåtgående kurvor   43. I enlighet med det särskilda inbördes kombinationsförhållande, under vilket de två utstrålningarna från "den gudomliga skaparprincipen" manifesterar sig, kommer de levande väsendena att framträda i högst olikartade stadier eller grader. De kan således befinna sig på stadier där den mörka utstrålningen är i stigande utveckling - och den ljusa i motsvarande grad avtagande; och de kan befinna sig på stadier där det motsatta förhållandet råder. En sådan zon i utvecklingen, inom vilken båda dessa motsatta stadier kommer till full utveckling eller kulmination, kallas i Livets Bog "en utvecklingsspiral". I den första hälften av en sådan spiral tilltar den mörka utstrålningen från skaparprincipen fram till kulmination, medan den ljusa utstrålningen från samma princip bringas ned till ett latent tillstånd. I den senare hälften av spiralen är det däremot den ljusa utstrålningen som ökar till kulmination, och den mörka som blir latent. Eftersom det här skildrade förhållandet mellan de två utstrålningarna från skaparprincipen i sin tur har till följd att väsendena i den första hälften av en spiral utvecklas från andliga till materiella tillstånd, och det motsatta sker i den senare hälften, kan de båda hälfterna karakteriseras som "individernas nedåtgående kurva" respektive "individernas uppåtgående kurva".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.