Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 1 i nytt fönster    

 

Förändringen i jordens kosmiska strålglans. - Världens förenade stater. - "En hjord och en herde"   48. Eftersom jordklotet, såsom vi senare skall få se i Livets Bog, utgör "ett levande väsen", har också det sin kosmiska strålglans. Och det är denna jag sökt ge materiellt uttryck åt eller göra tillgänglig för den fysiska synen genom symbolens huvudfigur. Vi ser här alltså jordklotet omgivet av en lysande korsformad strålkropp, från vilken utgår en mörk strålgloria. Den lysande kroppen symboliserar jordklotets representation av skaparprincipens ljusa utstrålning, medan den mörka kroppen symboliserar den jordiska utformningen av samma princips mörka utstrålning. Det är alltså dessa två utstrålningars samlade värde och nuvarande förhållande till jordklotet som visas här. Den lysande kroppen kring jordklotet ligger till grund för det så kallade "goda" och den mörka för det så kallade "onda" i den jordiska tillvaron. Dessa två kroppar ändrar efter hand karaktär, genom att den lysande kroppen, som vi redan vet, är i tilltagande, och den mörka i avtagande. För att vi skall få en liten inblick i denna förvandlingsprocess kan det här vara till hjälp att nämna, att den lysande kroppen för omkring två tusen år sedan endast utgjorde en svagt lysande rand kring jordklotet, medan det förtätade mörker, som nu endast ligger omedelbart utanför den ljusa korsglorian, den gången fyllde nästan hela den mörka strålglorian. Denna omvandlingsprocess kommer från och med vår tid, på grund av den tidigare nämnda nya andliga världsimpulsen, att utvecklas med en mycket starkt tilltagande hastighet, så att den lysande strålkroppen om tre tusen år för länge sedan distanserat området för de förtätade delarna i den mörka strålglorian. Detta kommer i sin tur att för jordmänniskorna betyda, att "det goda", såsom principen "att älska varandra" - eller uppoffring, oegennytta, tolerans, ärlighet osv. - vid den tiden har neutraliserat "det onda" på jorden så mycket, att alla de här nu förhärskande stora svårigheterna och lidandena, såsom krig, mord, dråp, sjukdom, fattigdom, strejker, lockouter, arbetslöshet osv., vid ovannämnda tid har upphört att finnas till, liksom att inga giftiga eller farliga djur heller finns kvar då. Jorden utgör då ett enda rike: "Världens förenade stater" - "en hjord och en herde". Det riktiga människoriket (rike nr 3), som ännu inte är av denna världen eller som endast finns här i fostertillstånd, kommer vid nyssnämnda tid att bli ett faktum på jorden och vara det absolut härskande i alla materiella såväl som andliga företeelser i denna värld.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.