Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Kapitel 3
Den nya världsimpulsen
Den gudomliga skaparprincipens tillgänglighet för förnimmelse   50. Eftersom "den gudomliga skaparprincipen", som vi redan tidigare nämnt, i sin högsta natur är namnlös eller lika med X, blir den endast tillgänglig för förnimmelse när den inkarnerar i de levande väsendena och där visar sig som den reglerande huvudfaktorn i samtliga väsens själs- eller medvetandeliv. Vi kan här i inledningen endast dröja vid denna princips inkarnation i den grupp av levande väsen som vi kallar "mänskligheten"; men samma mäktiga princip är naturligtvis i lika hög grad närvarande i alla andra levande väsens medvetandeliv, såväl hos dem som står under som hos dem som står över mänskligheten i utveckling.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.