Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 2 i nytt fönster    

 

Symbol nr 2
Skaparprincipens impulser
Världsimpulser. Skaparprincipens tecken eller kännemärke i Livets Bog. En bild av jordmänsklighetens förhållande till skaparimpulserna   66. Som vi i det föregående redogjort för, utlöser sig skaparprincipen i impulser av högst olika format. Den utlöser sig således i impulser som passar för såväl makrokosmiska som mikrokosmiska väsen. Av dessa impulser har vi alltså gett dem som passar för mänskligheten namnet "världsimpulser". På symbol nr 2 ges ett materiellt uttryck för jordmänsklighetens förhållande till dessa världsimpulser. Vi får då föreställa oss symbolen i sin helhet som uttryck för ett avsnitt av själva världsalltet. I detta tonar skaparprincipen fram som en orubblig grundval för allt kontrastskapande eller skapandet av motsatsförhållanden, och därmed som förutsättning och huvudfaktor för varje form av livsupplevelse. Upptill på symbolen har denna princip framställts i form av en lysande kropp, markerad av ett flammande kors, som är skaparprincipens tecken eller kännemärke överallt i Livets Bog. Från denna lysande kropp ser vi några ringformade strålformationer breda ut sig. Dessa betecknar världsimpulserna. På denna sin väg genom världsalltet passerar de både stora och små världars mänskligheter. Dessa har på symbolen betecknats med stora och små cirklar. Ungefär mitt i bilden finns en cirkel med dubbeltecknad periferi. Denna markerar jordklotets mänsklighet. På symbolen ser vi vidare att det genom denna mänsklighet går tre impulser, nämligen en som i cirkelns nedre del är på väg att försvinna från denna mänsklighet, en som ännu nästan helt behärskar eller utfyller denna, samt upptill i cirkeln en som börjar få insteg. Av dessa ligger den första till grund för de primitiva naturmänniskornas religioner och gudsdyrkan, medan den andra, som i Livets Bog betecknas som "den gamla världsimpulsen", är uttryck för den impuls ur vilken buddhismen, islam och kristendomen efter hand uppstått. Den tredje visar däremot "den nya världsimpulsen", vars födelse på jorden pågår intensivt i våra dagar. Vi får alltså här en starkt koncentrerad bild av jordmänsklighetens förhållande till skaparimpulserna.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.