Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Affärsvärlden som en förfinad kamp om värdena   75. Det finns alltså en medvetandenivå i tillvaron, där de materiella händelserna eller yttringarna ännu inte kan nås av lagen eller statsmakten, nämligen där de framträder i sådan förklädnad eller maskering, att flertalet jordmänniskor ännu inte tillräckligt tydligt uppfattar dem som stridande mot den verkliga rätten eller moralen. På denna nivå kan alltså djurrikets livsprincip "makt är rätt" komma till sin fulla eller mest geniala utveckling. Men då ju statsmakten nått därhän att den skyddar mot och bekämpar de gamla, primitiva urformerna för hur man tillägnar sig värden - såsom simpelt fysiskt rån, plundring och överfall - kan sådana uttrycksformer för de djuriska tendenserna inte finna betryggande utlösning på dessa vägar, utan måste söka sig andra banor, sådana som ännu inte i tillräcklig omfattning upplevs eller erfars som omoraliska och inför vilka statsmakten ännu står förhållandevis maktlös. Dessa vägar har efter hand antagit en fast koncentrerad form, som under förklädnaden "handel" eller "köp och försäljning" kan komma till utlösning inom den sida av jordmänniskornas dagliga tillvaro som vi kallar "affärsvärlden". Inom denna värld är det möjligt att ge "rån" och "plundring" så förfinade mentala eller intelligensmässiga former, att de för den ovetande massan rent av ter sig som strålande moraliska ideal samt auktoriseras och lagskyddas, för att dock senare naturligtvis bli avslöjade, när individerna efter hand upplever svedan och smärtan av den sanna identiteten bakom denna förklädnad. Affärsvärlden visar sig härigenom i själva verket vara en förfinad form av jordmänniskornas kamp om värdena. Den är kriget överfört till ett annat plan, men följderna är desamma som av det vanliga kriget, nämligen: ruin, fattigdom och förtryck för de besegrade, och rikedom, lyx och makt för segerherrarna. Jordmänniskornas dagliga kamp för tillvaron har alltså efter hand antagit formen av handel.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.