Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Syftet med illustrationerna   8. Eftersom en sådan demonstration med nödvändighet måste innehålla ämnen eller tankeformer som den vanliga jordiska människan ännu aldrig eller endast tillfälligt har sysslat med och därför inte kan ha någon som helst mental träning i att fasthålla och utnyttja i sitt medvetande, har jag funnit det lämpligt att ge dessa tankerealiteter materiella, synliga uttryck, så att de - i stället för att endast utgöra mentala manifestationer som bara skulle bli till nytta för den tränade tänkaren eller ockultisten - nu kommer att framträda i påtagliga, materiella bildformer, som, tillgängliga för den fysiska synen, kan utforskas på samma enkla och naturliga sätt som ett avlägset landområde med dess floder, berg och städer kan studeras på en över området noggrant utförd karta. Avsikten med mina illustrationer är alltså att göra studiet av det kosmiska eller andliga världsalltet lika lättillgängligt för allmänheten, som studiet av de fysiska, materiella landområdena nu genom geografin är tillgängligt för ett barn på skolbänken. Ty det är nämligen inte livets mening, eller planen i den gudomliga världsordningen, att studiet av dessa högsta realiteter skall förbli tillgängligt endast för vissa enstaka väsen - i synnerhet som det inte finns något starkare utlösande moment eller fundament för skapandet av den över hela världen så efterlängtade "bestående freden" än just resultatet av detta studium eller kännedomen om det kosmiska världsalltets analys, utbredd till massorna.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.