Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Kosmisk kemi
9 Kapitlet
Lagen för ämnenas reaktion
"Kosmisk kemi" är läran om överfysisk energi   289. Liksom varje materiellt ämne är uttryck för en vibrationsform eller energiart, gentemot vilken andra ämnen i högre eller lägre grad reagerar, så kan också alla överfysiska materier var för sig sägas vara ämnen eller energiarter, gentemot vilka andra överfysiska ämnen mer eller mindre reagerar. Liksom läran om de fysiska ämnenas reaktion har blivit kallad "kemi", skall vi här i "Livets Bog" kalla läran eller min redogörelse angående de överfysiska ämnenas reaktion för "kosmisk kemi".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.