Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Individens skydd och de farliga själskrafterna   291. Men det är givet, att när sålunda hela livet i verkligheten utgör en kemisk process, kan människorna omöjligt bli fullkomliga, så länge de endast känner till de rent fysiska ämnenas reaktioner. Då hela vår mentala värld, i lika hög grad som den fysiska världen, är kemiska reaktioner mellan energierna, kan människorna i längden absolut inte nöja sig med kunskapen om de fysiska ämnenas och krafternas verkningssätt. De måste också lära känna alla själskrafternas verkliga reaktionsegenskaper. Sitt beskydd mot farliga mentala energier kan man lika litet här blint överlåta på en Försyn, som man kan överlåta sitt fysiska beskydd på samma Försyn eller "överfysiska" väsen.
      Detta skall dock inte fattas som ett förnekande av att en sådan hjälp existerar - tvärtom! Som vi senare i "Livets Bog" skall återkomma till, existerar i hög grad en sådan hjälp, men denna avser inte att utgöra ett så omfattande skydd för de levande varelserna, att dessa i längden helt skulle kunna underlåta att tillägna sig kunskapen om de farliga eller ofarliga själskrafterna eller tankematerierna. En sådan hjälp eller ett sådant skydd är organiserat på samma sätt eller efter samma princip som det skydd föräldrarna manifesterar gentemot avkomman. Liksom detta skydd endast är avsett att skydda avkomman tills den blivit någorlunda fullvuxen, så är även Försynens hjälp eller skydd mot farliga eller giftiga mentala eller överfysiska krafter endast tillstädes i situationer som på det själsliga området beror på ett slags barnslig oförmåga hos individen, analog med den han representerar i sin fysiska spädbarnstillvaro. Men i samma mån som individen börjar bli vuxen, avtar detta skydd, såväl mentalt som fysiskt. I motsatt fall skulle individen aldrig själv komma att stå direkt ansikte mot ansikte med livet. Om han under hela sitt liv skulle ha obegränsat fysiskt och mentalt skydd, genom föräldrar respektive "skyddsänglar", d.v.s. överfysiska väsen, skulle han vara i motsvarande grad avskuren från möjligheten att göra verkliga livserfarenheter. Allt måste ju då falla tillbaka på de beskyddande väsendena. Och individen skulle ständigt fortsätta att representera en ren spädbarnstillvaro.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.