Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

"Kosmisk kemi" är detsamma som "ödesvetenskap"   292. Men så är inte livets mening med individen. Det har en långt större plan med de levande varelserna. Alla växer ut ur sin barntillvaro, såväl själsligt som kroppsligt. Och denna växt ger tillgång till den direkta beröringen med livet, tillgång till den verkliga erfarenhetsupplevelsen, såväl på lidandenas som behagligheternas område, och skapar därigenom i individens mentalitet en motsvarande kunskap om det behagliga och det obehagliga eller om vad som är absolut verklighet i själva tillvaron.
      Att det verkligen är på detta sätt syns ju tydligt i den dagliga tillvaron. Olyckor och lemlästningar, sorg och sjukdom, krig och armod, kaos eller förvirring är dominerande faktorer, som tillräckligt dokumenterar, att jordmänniskan i stor utsträckning befinner sig på ett stadium, där hon inte längre har några beskyddande företeelser, bakom vilka hon kan gömma sig undan livets drastiska bitterhet, utan är ställd i direkt beröring med ödets allehanda motigheter.
      Då dessa motigheter i verkligheten är reaktioner mellan mentala såväl som fysiska energier och dessa reaktioners speciella, obehagliga natur beror på individens felaktiga umgänge med energierna och då det felaktiga umgänget uteslutande har sin rot i jordmänniskans okunnighet, blir det uppenbart, hur nödvändigt det är för människorna, i den mån de är mogna härför, att få upplysning om de fysiskt osynliga materiernas eller ämnenas speciella egenskaper eller reaktionsförmågor, vilka de dagligen måste arbeta med i form av hela sitt själsliv, sin mentala utveckling, sitt sätt att tänka, och på vilka hela deras ödesdaning är baserad. Denna upplysning om själsliga eller kosmiska ämnens reaktionsförmåga, denna "kosmiska kemi", är alltså ingenting mindre än "ödesvetenskap". Och den lägger då också grunden för utvecklingen av förmågan att förstå utredningen om själva ödesdaningen längre fram här i "Livets Bog".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.